P7948_header_desktop

P7948

De P7948 is een nieuw maisras van Pioneer. Het is een vroege dubbeldoeltopper die het prima doet als snijmais en als korrelmais.

 

  • Vroege dubbeldoel
  • Massale plant voor deze vroegrijpheid
  • Flint-korrel textuur
  • Sterk agronomisch profiel

Ervaring in de praktijk

‘Een mooi gewas, stevige plant, goede opbrengst en goede kolven’

 Dekker

Bedrijf: Dekker AgrOn, Almelo

Gegevens: 1.000 zeugen, 3.000 vleesvarkens en 2.000 gespeende biggen 100 ha grond in gebruik, waarvan 75 ha mais

Naast P8333 (FAO240), zaaien we op de wat zwaardere en nattere percelen, de wat vroegere P7948. Hier zaaien we vaak wat later, en willen we in het najaar wat eerder weg zijn. Met zijn FAO van 220 lukt dat uitstekend.

Ik schat dat we dit jaar gemiddeld zo’n 45 ton per ha hakselen, door de droogte is dit wat minder dan in andere jaren. Maar ik heb ook een perceel P7948 gehad, dat boven de 60 ton per ha uitkwam (scheurgrond). Met het Harvest Lab op onze hakselaar, kan ik continu de opbrengst, en ook de voederwaarde aflezen.

Naast snijmais, kan P7948 ook prima gedorst worden, met goede korrelopbrengsten. Bij lage snijmaisprijzen, gebruiken we dan een deel van onze mais voor CCM, voor onze varkens.

Gebruik

  • Snijmais
  • Korrelmais

Prestatieprofiel

Gebruik als snijmais:

  • Zeer hoge droge stof- en energie opbrengsten per ha
  • Hoog zetmeelgehalte

Gebruik als korrelmais:

  • Inzetbaar voor droge korrel, CCM, MKS en geplette mais

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Zeer goed

Stevigheid

Goed

Resistentie tegen builenbrand

Zeer goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Goed

Resistentie tegen Fusarium

Goed

Droogtetolerantie

Goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt

Voor 1 mei

Na 1 mei

Na 10 mei

Snijmais

9.5

9.0

8.5

Korrelmais

9.5

9.0

-