Tip •  17-10-2021

Insectenbeheersing sierteelt onder glas najaar 2021

Something went wrong. Please try again later...
Gerbera

Insectenbeheersing in de sierteelt onder glas vraagt altijd aandacht, maar zeker ook in het najaar. Daarom willen we kort de insecticiden aanstippen die wij op de markt brengen in de sierteelt onder glas.

  Trips, rups, vlieg & mineervlieg : Conserve  &  Exalt

  Luis, wittevlieg, cicade & wants : Closer  &  Sequoia

  Rups : Runner

Conserve & Exalt

Conserve bevat de werkzame stof spinosad. Conserve grijpt in op het zenuwcentrum van gevoelige insecten zoals trips, rups en vlieg. Deze insecten raken ‘overprikkeld’ en gaan na korte tijd dood. Conserve bezit zowel een sterke direct dodende werking als ook een goede lengtewerking. Conserve heeft een gunstig residuprofiel. Conserve is van natuurlijke oorsprong en volledig biologisch. 

Deze eigenschappen maken Conserve tot een zeer geschikt middel om in het seizoen wanneer nodig te corrigeren op plaaginsecten.

Naast Conserve is ook het product Exalt toegelaten. Exalt bevat de actieve stof Spinetoram in een suspensieconcentraat (SC)-formulering. Exalt is het ‘zusje’ van Conserve. Kenmerk van deze SC-formuleringen is dat ze zeer zacht zijn voor het gewas. Exalt is effectief tegen dezelfde insecten: trips, rups en (mineer)vlieg. Exalt wordt gekenmerkt door een sterke direct dodende werking en een lange nawerking. De mobiele stadia van het plaaginsect zijn gevoelig. Exalt onderscheidt zich van Conserve doordat de actieve stof een ‘behandeling’ heeft ondergaan waardoor deze een grotere activiteit heeft en daardoor een iets sterkere werking. Het etiket daarentegen is van Exalt beperkt tot slechts de grondgebonden teelten onder glas! Dit in tegenstelling tot de toelating van Conserve die breed toegelaten is in sierteelt onder glas. 

Werkingswijze Conserve en Exalt & aandacht voor optimale toepassing

Deze middelen worden in de eerste plaats door het schadelijke insect opgenomen door vraat. Daarnaast zijn ze ook effectief bij direct contact met het plaaginsect. Binnen in het insect grijpt de actieve stof in op het zenuwstelsel. Exalt en Conserve hebben een heel goede translaminaire werking. Hierdoor wordt de actieve stof die op de bovenkant van het blad wordt gespoten door het blad heen verdeeld naar de onderkant van het blad. Om dieper in het gewas zittende insecten goed te bereiken is er aandacht vereist voor een optimale toepassing en indringing in het gewas.

Resistentiemanagement

Zowel spinetoram als spinosad vallen in dezelfde chemische groep als het gaat om werkingswijze: IRAC groep 5. Bij onzorgvuldig of veelvuldig gebruik kan zich resistentie ontwikkelen van het plaaginsect tegen de actieve stof of actieve stof-groep die dezelfde werkingswijze heeft. Let er daarom op dat Exalt en Conserve worden afgewisseld met middelen met een andere werkingswijze.

Advies Conserve en Exalt

Inzet bij voorkeur op jonge stadia van plaaginsecten trips, rups en (mineer)vlieg

 • Ter bestrijding van trips adviseren we altijd een lokstof (bv. Attracker) toe te voegen ter versterking van de direct dodende werking op trips.
 • Ter bestrijding van mineervlieg zien we een sterke toegevoegde waarde van een adjuvant op oliebasis. Hierdoor wordt de effectiviteit op mineervlieglarven in het blad aanzienlijk versterkt.

 

Closer & Sequoia

Closer en Sequoia bevatten de werkzame stof Isoclast. Isoclast is effectief tegen zuigende schadelijke insecten: Luis, wittevlieg, cicade en wants. Deze relatief nieuwe effectieve werkzame stof is breed toegelaten in bloemisterijgewassen onder glas. Closer en Sequoia hebben een contact- en maagwerking. De middelen zijn snelwerkend en geven een langdurige bescherming. Zuigende insecten komen ermee in aanraking door direct contact of via opname door zuigen aan het gewas.
Closer en Sequoia zijn goed te combineren met nuttige insecten. Ze zijn volledig veilig integreerbaar met bijvoorbeeld alle soorten roofmijten. 

De belangrijkste eigenschappen van Closer & Sequoia

 • Snelle direct dodende werking & een sterke lengtewerking
 • Goed integreerbaar met de inzet van nuttige insecten
 • Sterk opwaarts systemisch product waardoor ook de groeipunten goed beschermd worden 

Zowel Closer als Sequoia bezitten hetzelfde etiket. Ze mogen beide per 12 maanden tegen luis 2 maal en tegen wittevlieg 1 maal worden ingezet en zijn daarmee een goede afwisselpartner met andere insecticiden ter voorkoming van resistentievorming. 

 

Runner

 

Runner werkt goed tegen rupsen. Runner is 100% veilig voor alle natuurlijke vijanden in elk ontwikkelingsstadium, en is daarmee een praktische afwisselpartner. Ook al is dit in het najaar niet in elke situatie van belang, Runner past ook in het najaar heel goed als onderdeel van de strategie ter voorkoming van rupsenschade. Van belang te weten is dat Runner inwerkt op de vervelling van de rups.  Ook al stopt de vraatschade al wel direct na toepasing: Het duurt een aantal dagen voordat er dode rupsen gevonden zullen worden. Als er snel resultaat gewenst is tegen aanwezige rupsen in het gewas: Dan zijn Conserve of Exalt beter op zijn plaats. Die zijn sterk en snelwerkend, ook op eventueel wat grotere rupsen.