AZ 500
Sterke partner in onkruidbestrijding wintergraan

Wintertarwe of -gerst ZONDER grasonderzaai
Toevoeging van AZ 500 geeft toegevoegde waarde aan middelen als Herold, Stomp of Malibu door extra kracht en lengtewerking op lastige onkruiden als dovenetel, ereprijs, kamille en kruiskruid.

ADVIES : Voeg 0,15 liter AZ 500 toe voor een betrouwbare en bedrijfszekere onkruidbestrijding.

Wintertarwe of -gerst MET grasonderzaai
Wanneer gekozen wordt voor grasonderzaai, dan zijn de mogelijkheden voor onkruidbestridjing ineens een stuk beperkter. Onkruiden zoals ereprijs en dovenetel zijn in het voorjaar vaak lastig te bestrijden zonder de grasonderzaai 'schade' te doen. AZ 500 biedt een brede en langdurige bescherming tegen breedbladige onkruiden. AZ 500 werkt niet tegen granen en grassen ; zowel de tarwe als het gras worden niet geremd in hun ontwikkeling. AZ 500 is puur een bodemherbicide en moet daarom toegepast worden voor het kiemen van de onkruiden, dus het liefst vlot na het zaaien. Er is vocht nodig voor een goede werking van AZ 500.
Belangrijke onkruiden die preventief worden bestreden zijn paarse dovenetel, ereprijs, akkerviool, herderstasje, veldkers, herik, kamille, klein kruiskruid, melde, etc.

ADVIES : Pas 0,20 liter/ha AZ 500 toe direct na zaai van de tarwe.

AZ 500 staat bekend om zijn duurwerking. Na toepassing is het niet volledig uit te sluiten dat er na de oogst nog enig effect in de grond aanwezig is. Kruisbloemige gewassen zoals bladrammenas, gele mosterd en koolzaad zijn gevoelig voor zelfs geringe hoeveelheden AZ 500. Wilt u daarom na het graan een kruisbloemig gewas zaaien, dan adviseren wij voor alle zekerheid eerst een intensieve grondbewerking (10-15 cm) uit te voeren.