Vydate

Nematicide

In steeds meer gewassen zien we opbrengst- en kwaliteitsverliezen door schadelijke aaltjes. De juiste voorzorgsmaatregelen zijn voor veel telers van groot belang om schade door aaltjes te voorkomen.

Vydate® 10G is een nematicide tegen schadelijke aaltjes. Het middel is een granulaat met de werkzame stof oxamyl en heeft onder alle weersomstandigheden op alle grondsoorten een bedrijfszekere werking. Vydate 10G is zowel in de rij als volvelds in te zetten in onder andere de aardappel-, uien-, bieten-, wortel- en bollenteelt.


Behalve tegen aaltjes werkt Vydate ook tegen een aantal insecten zoals luizen en coloradokevers.

Wortellesieaaltje

Actualiteit

In de teelt van aardappelen en uien blijven aaltjes, zeker op de lichtere gronden, een belangrijke bron voor opbrengstderving en kwaliteitsverlies. 

Lees meer

De voordelen van Vydate in vergelijking met alternatieve middelen zijn:

  • Vydate 10G is het sterkste tegen aaltjes met als gevolg een betere kwaliteit en opbrengst
  • Vydate heeft een betere oplosbaarheid waardoor sneller beschikbaar voor de plant. Dit is belangrijk omdat veel aaltjes en insectenschade in het begin van de teelt plaatsvindt. Het geeft bovendien een grotere bedrijfszekerheid in geval van drogere omstandigheden
  • Vydate heeft een betere werking tegen coloradokever en luis
  • Vydate is veilig voor nuttige aaltjes

De sterke punten van Vydate® 10G

Goed oplosbaar

Vydate 10G is goed oplosbaar en heeft daarom maar weinig vocht nodig om werkzaam te zijn. Hierdoor wordt een betrouwbare werking verkregen onder alle bodemomstandigheden. Uit proeven is gebleken dat in zowel droge als natte jaren het effect van Vydate 10G bedrijfszeker is.

Systemische werking

Vydate 10G is en zeer systemisch middel dat zich door de hele plant verplaatst. Hierdoor worden ook gedeelten van de plant beschermd, die niet direct met het middel in aanraking komen. Hierdoor heeft Vydate 10G ook een werking tegen bladluizen.

Werkzaam tegen alle aaltjes

Van aardappelcysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes tot vrijlevende aaltjes en bietencysteaaltjes. Vydate 10G is werkzaam tegen alle aaltjes op alle grondsoorten. Op steeds meer percelen worden besmettingen gevonden van meerdere soorten aaltjes. Het toepassen van Vydate 10G is hiervoor een oplossing.

Veilig voor nuttige aaltjes

Vydate is selectief voor onder andere bacterie-en schimmel etende aaltjes die ook het meest voorkomen in de gemiddelde bodem. 

Geschikt voor alle grondsoorten

Vydate 10G wordt nauwelijks vastgelegd door organische stof. Hierdoor blijft het middel beschikbaar in de grond. Op zowel zandgronden, kleigronden als dalgronden geeft Vydate 10G in proeven goede resultaten.

Nevenwerking tegen luizen

Vydate 10G heeft door de systemische werking behalve een werking tegen aaltjes, ook een goede werking tegen bladluizen bij (poot)aardappelen en wortelen. In 2019 hadden we te maken met een hoog percentage declassering op gewasbeschermingsmiddelen tegen luizen.

Vierkant_beeld_aaltjesbrochure

Schadelijke aaltjes in de akkerbouw

In deze brochure vindt u praktische informatie over schadelijke aaltjes en hoe u kwaliteit en opbrengstverlies door deze aaltjes kunt voorkomen.

Download brochure
Aaltjesschema

Aaltjeschema

In dit Aaltjesschema vindt u een overzicht van de verschillende aaltjes en de teelten waarin ze voorkomen, de mate van schade die de aaltjes kunnen aanrichten en de mate van vermeerdering.

Op aaltjesschema.nl kunt u een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen.

Download aaltjesschema
Wortellesieaaltje

Meer weten over aaltjes?

Aaltjes.net