Earflex

header

Earflex is een relatief nieuw begrip in mais en verwijst naar de flexibiliteit van maishybriden om hun kolfgrootte aan te passen. Een maishybride met EarFlex is in staat zijn kolfontwikkeling aan te passen aan de groeiomstandigheden.

Met andere woorden, de kolf kan onder gunstige omstandigheden groter worden door het aantal korrels rondom (bijvoorbeeld 14-16-18) en/of het aantal korrels in de rij (lengte) te vergroten. Een maishybride met EarFlex heeft daardoor een sterke ‘flexibiliteit’ in de ontwikkeling van zijn kolf.

Verschillen tussen rassen in EarFlex

  • Er zijn grote verschillen in EarFlex tussen maisrassen onderling
  • In het algemeen kennen DENT-rassen een grotere EarFlex dan FLINT-rassen

Aanpassing aan de droogte van de afgelopen jaren tijdens het groeiseizoen van mais, vragen om een heroverweging van de gekozen plantdichtheid. Wellicht dunner zaaien als er droogte wordt verwacht.

  • Rassen met een grote EarFlex gaan bij lagere plantdichtheid compenseren in de kolf. Zij vormen dan grotere kolven.
  • Het verlies in aantal kolven wordt gecompenseerd door de grootte van de kolven.
  • Het opbrengstverlies van EarFlex maisrassen bij lagere plantdichtheden wordt gecompenseerd en is over het algemeen beperkt.

Voordelen EarFlex voor de koe

De maisteler kan met EarFlex het zetmeelgehalte in de maissilage beïnvloeden, afhankelijk van de voerbehoefte van zijn rantsoen en zijn veestapel. Daarnaast kan de maisteler beter inspelen op de lokale omstandigheden, zoals late of vroege zaai, droogtegevoelige grond of extra late zaai na een eerste grassnede.

Afhankelijk van de zaaidichtheid zal de teler de grootte van de EarFlex kolf kunnen beïnvloeden en daarmee het te verwachten zetmeelpercentage in de maissilage. Een EarFlex-maishybride kan bij een lagere plantdichtheid worden gezaaid en compenseert door een redelijk gelijkblijvende opbrengst en zetmeelpercentage. Maisrassen kunnen ingedeeld worden naar hun eigenschap voor minder of meer EarFlex.

Voorbeelden in Nederland van Pioneer EarFlex maisrassen zijn de middenvroege rassen P8333, P8134 en P8834.