Corteva's doelen op het gebied van duurzaamheid tot 2030

Corteva Sustainibility picture 1

Onze doelstellingen voor de Agrariërs

Train 25 miljoen boeren op het gebied van o.a. het beschermen van bodemgezondheid, nutriëntenmanagement en waterbeheer

Help tussen nu en 2030 de productiviteit en het inkomen te verhogen en duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen van 500 miljoen kleine boeren

Ontwikkel gewasbeheerssystemen waarbij de boeren de opbrengsten kunnen verhogen terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen met 20% verlaagd wordt 

Corteva Sustainibility picture 2

Onze doelstellingen voor de Landbouwgrond

De gezondheidstoestand van de bodem van 30 miljoen hectare grond verbeteren

Het watergebruik verminderen op 20 miljoen hectare landbouwgrond en de opbrengst verhogen 

De biodiversiteit in een gebied van 10 miljoen hectare verbeteren

Corteva Sustainibility picture 3

Onze doelstellingen voor de Gemeenschappen

De veiligheid van onze medewerkers garanderen

De autonomie van de vrouwen verhogen, kansen geven aan de jongeren en lokale gemeenschappen betrekken bij de activiteiten

1 miljoen uur vrijwilligerswerk

De transparantie in de toeleveringsketen verhogen 

 

Corteva Sustainibility picture 4

Onze doelstellingen voor onze Bedrijfsactiviteiten

Duurzaamheidscriteria opstellen voor onze nieuwe producten

De uitstoot van broeikasgassen reduceren

Uitsluitend duurzame verpakkingen gebruiken

De inspanningen op vlak van duurzaamheid verhogen op onze locaties

Door afval te verminderen, water te besparen en de biodiversiteit te verbeteren

Voor meer informatie, kijk op sustainability.corteva.com .