Gebruiksvoorwaarden

Something went wrong. Please try again later...

Herzien op 23 augustus 2019

Welkom. Corteva Agriscience™ (“Corteva,” “Bedrijf,” “We” of “Ons”) biedt u deze website aan onder de navolgende voorwaarden ("Voorwaarden"). Door het openen of gebruiken van een website met een toegestane link naar deze Voorwaarden (elk, een "Site"), het registreren van een account of het openen of gebruiken van enige inhoud, informatie, producten, diensten, functies of bronnen die beschikbaar of mogelijk gemaakt zijn via de Site (samen met de Site, de “Diensten”), gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst met u.  Mocht u het niet eens zijn met enige van deze Voorwaarden, gebruik de Diensten dan niet.

Herziene gebruiksvoorwaarden

Corteva Agriscience™ kan deze Voorwaarden op elk moment herzien zonder kennisgeving door deze plaatsing bij te werken. Door gebruik te blijven maken van de Diensten nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, aanvaardt u dergelijke gewijzigde Voorwaarden.

Privacy

Corteva Agriscience™ doet er alles aan om de privacy van persoonlijke gegevens te beschermen.  Voor zover Corteva persoonlijke gegevens over u verzamelt via de Diensten, is het gebruik van die informatie onderworpen aan het Privacybeleid van Corteva, dat u kunt lezen op Privacyverklaring.

Aanvullende voorwaarden en voorwaarden van derden

Uw gebruik van de Diensten is ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid die/dat wij afzonderlijk bij de Diensten plaatsen ("Aanvullende voorwaarden"), die door middel van verwijzing zijn opgenomen in deze Overeenkomst.  Sommige voorzieningen en tools die via onze Diensten toegankelijk zijn, worden geleverd door externe aanbieders onder hun eigen afzonderlijke Servicevoorwaarden ("Voorwaarden van derden"), die verschillen van de onze.  Lees deze Voorwaarden van derden zorgvuldig door alvorens dergelijke voorzieningen en tools te gebruiken.  Door dergelijke voorzieningen en tools van derden te gebruiken, stemt u ermee in dat uw relaties met de externe dienstenaanbieders onderworpen zijn aan de betreffende Voorwaarden van derden.

Gebruikersnamen, wachtwoorden en accounts

Door het registreren van een account voor de Diensten ("Account"), stemt u ermee in uitsluitend oprechte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken op het registratieformulier (de "Registratiegegevens") en om de Registratiegegevens bij te werken zodra deze wijzigen of wanneer u merkt dat deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. U verklaart dat er geen toepasselijke wetgeving is die u ervan weerhoudt de Diensten te gebruiken en dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die binnen uw Account plaatsvinden. U stemt ermee in uw Account te bewaken zodat deze niet kan worden gebruikt door minderjarigen en andere onbevoegde gebruikers. Voorts stemt u ermee in uw gebruikersnaam of wachtwoord met niemand te delen. Verder stemt u ermee in Corteva Agriscience™ onmiddellijk in te lichten over enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw Account, en uw Account aan het eind van elke sessie te verlaten. U stemt ermee in dat u geen Account aanmaakt onder een valse identiteit of naam of als u eerder bent uitgesloten van gebruik van de Diensten. Voorts stemt u ermee in dat u nooit meer dan één Account per Corteva-dienst aanhoudt. Corteva Agriscience™ behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen op elk gewenst moment en om elke reden te verwijderen of terug te vorderen. U erkent en stemt ermee in dat uw Account niet uw eigendom of belang is en dat alle aan uw Account gerelateerde rechten eigendom zijn van en ten goede komen aan Corteva Agriscience™.

Beperkingen van gebruik

De in deze Voorwaarden aan u verleende rechten zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) het is niet toegestaan om de Diensten of enig onderdeel van de Diensten in licentie te geven, te verkopen, verhuren, leasen, over te dragen, toe te wijzen, te reproduceren, verspreiden, hosten of anderszins commercieel te exploiteren; (b) het is niet toegestaan een frame of frame-technieken te gebruiken om een handelsmerk, logo of Diensten (inclusief afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of formulier) van Corteva in te sluiten; (c) het is niet toegestaan metatags of andere "verborgen tekst" met de naam of handelsmerken van Corteva te gebruiken; (d) het is niet toegestaan om enig deel van de Diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, samen te voegen, afgeleide werken ervan te maken, te demonteren, decompileren, aan reverse compiling of reverse engineering te onderwerpen, behalve voor zover de voorgaande beperkingen uitdrukkelijk worden verboden door toepasselijke wetgeving; (e) het is niet toegestaan handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen (inclusief maar niet beperkt tot spiders, robots, scrapers, crawlers, avatars, data mining tools of vergelijkbare) te gebruiken om data van de Services te "scrapen" of downloaden (behalve dat wij de beheerders van openbare zoekmachines herroepbare toestemming geven voor het gebruik van spiders om materialen van de Site te kopiëren met als enig doel, en enkel voor zover noodzakelijk is, om openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen te creëren, maar niet voor caches of archieven van dergelijke materialen); (f) het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken om een vergelijkbare of concurrerende website, applicatie of dienst te bouwen; (g) tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document is het niet toegestaan enig deel van de Diensten te kopiëren, reproduceren, verspreiden, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te plaatsen of over te dragen in welke vorm of op welke wijze dan ook; (h) het is niet toegestaan om copyright-vermeldingen of andere eigendomsmarkeringen op of in de Diensten te verwijderen of vernietigen; (i) het is niet toegestaan om de correcte werking van de Diensten te verhinderen of trachten te verhinderen of de Diensten te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk toegestaan is onder deze Voorwaarden; en (j) u mag niet proberen onze Diensten te schaden door, inclusief en niet beperkt tot, het schenden van enige gerelateerde beveiligingsfuncties of dit te trachten, het introduceren van virussen, wormen of vergelijkbare schadelijke code in de Diensten, of gebruik van de Diensten door een andere gebruiker, host of netwerk te verhinderen of trachten te verhinderen, inclusief door middel van overbelasten, "flooden", "spammen", "mail bomben" of "crashen" van de Diensten. Bij ongeoorloofd gebruik van de Diensten worden de door Corteva toegekende licenties overeenkomstig deze Overeenkomst ingetrokken.

Corteva Agriscience™ controleert niet routinematig uw berichten of andere activiteit op de Site, maar behoudt zich het recht voor dit te doen. Als Corteva Agriscience™ aanwijzingen ontvangt van ongepast gebruik van de Site of enige Diensten, zal Corteva Agriscience™ reageren op een wijze die, naar eigen goeddunken, gepast is. U erkent dat Corteva Agriscience™ het recht heeft om activiteiten die als illegaal kunnen worden beschouwd, evenals rapporten die het bedrijf ontvangt over dergelijk gedrag, te melden bij wetshandhavingsautoriteiten. Indien hierom wordt gevraagd, zullen wij onze volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsautoriteiten tijdens een onderzoek naar illegale activiteit op het internet.

Beschikbaarheid van diensten

Corteva Agriscience™ heeft verschillende websites waarop Diensten worden aangeboden aan specifieke regio's wereldwijd. De Diensten die in de ene regio worden aangeboden, kunnen verschillen van die in andere regio's ten gevolge van beschikbaarheid, lokale of regionale wetgeving, wettelijke status, verzending en andere overwegingen. Corteva Agriscience™ geeft geen garantie of verklaring dat een gebruiker in de ene regio de Diensten in een andere regio kan verkrijgen, en Corteva Agriscience™ heeft het recht een bestelling van een gebruiker te annuleren of een gebruiker om te leiden naar de Site voor de regio van die gebruiker als een gebruiker tracht Diensten te bestellen die op een Site in een andere regio worden aangeboden.

Informatie die Corteva Agriscience™ publiceert op de Sites kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's of diensten die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in uw regio. Dergelijke verwijzingen impliceren in geen geval dat het bedrijf van plan is dergelijke producten, programma's of diensten aan te kondigen in uw regio. Raadpleeg uw lokale contactpersoon voor Corteva Agriscience™ voor informatie over de producten, programma's of diensten die mogelijk beschikbaar zijn voor u.

Links

Deze Site kan links bevatten naar diensten van externe partijen, zoals websites, applicaties of advertenties van derde partijen ("Links naar derden"). Wanneer u op een dergelijke link klikt, waarschuwen we u niet dat u de Site hebt verlaten.  Corteva Agriscience™ heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor links naar derden.  We bieden deze links uitsluitend aan voor uw gemak en controleren, bewaken en ondersteunen ze niet en keuren ze niet goed, noch doen we verklaringen over deze links of enige inhoud, producten of diensten die toegankelijk zijn via dergelijke links.  Uw gebruik van alle links naar derden is op eigen risico.

Van websites van derden naar Corteva

Als u naar een van de Sites linkt, moet u voldoen aan alle toepasselijke wetgeving.  Een site die naar een Corteva-site linkt:

 • mag geen frames of randomgevingen rondom enige pagina of materialen op de Site creëren of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele weergave of het uiterlijk van inhoud binnen de Site verandert;
 • mag geen vergelijkingen creëren van producten of diensten van Corteva Agriscience™ met concurrerende producten of diensten;
 • mag geen materialen van deze website of enig logo of handelsmerk van Corteva Agriscience™ kopiëren;
 • mag geen onjuiste voorstelling geven van een relatie met Corteva Agriscience™;
 • mag niet impliceren dat Corteva Agriscience™ de linkende partij, de website van de linkende partij of de dienst of het productaanbod van de linkende partij op enige wijze goedkeurt of ondersteunt;
 • mag geen valse of misleidende indruk wekken over Corteva Agriscience™ of anderszins schadelijk zijn voor de goodwill die wordt geassocieerd met de naam en handelsmerken van Corteva Agriscience™.
 • mag geen inhoud bevatten die als beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk of aanstootgevend of bovenmatig gewelddadig kan worden opgevat, of die in strijd is met enige toepasselijke wetgeving of anderen aanmoedigt enige toepasselijke wetgeving te schenden; en
 • mag geen inhoud bevatten die als obsceen, pornografisch of expliciet seksueel kan worden opgevat.

Corteva Agriscience™ mag op elk moment, naar eigen goeddunken, de toestemming om naar zijn Sites te linken intrekken. Wanneer dit het geval is, stemt de linkende partij ermee in om onmiddellijk alle links naar de Sites te verwijderen.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

U gebruikt deze Site op uw eigen risico. Deze Site kan onvolkomenheden of fouten bevatten, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de materialen op de Site. De materialen zijn niet onafhankelijk gecontroleerd of geverifieerd in hun geheel of in delen door Corteva Agriscience™.  Corteva Agriscience™ staat niet in voor de nauwkeurigheid of tijdigheid van de materialen.  Corteva Agriscience™ is niet aansprakelijk voor enige fouten of weglatingen in de materialen, ongeacht of deze zijn geleverd door Corteva Agriscience™ of door derden.

DEZE SITE WORDT U AANGEBODEN "AS IS" EN "WHERE IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. CORTEVA AGRISCIENCE™ GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES AF, VOOR ZICHZELF EN ENIGE EXTERNE PARTIJ DIE MATERIALEN, DIENSTEN OF INHOUD VOOR DEZE WEBSITE AANLEVERT, IN RELATIE TOT DE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEIDSGEHALTE, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN OPGENOMEN OP DE SITE. ALLE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS ZIJN, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN. CORTEVA AGRISCIENCE™  AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBONDEN ZIJN AAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF (MAAR NIET BEPERKT TOT) UW GEBRUIK VAN DE SITE OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, ZELFS ALS CORTEVA AGRISCIENCE™  VOORAF IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Uitzondering voor inwoners van de EU: ALS U INWONER BENT VAN DE EUROPESE UNIE SLUIT CORTEVA AGRISCIENCE™ ZIJN AANSPRAKELIJKHEID DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL TEN GEVOLGE VAN NALATIGHEID NIET UIT OF BEPERKT DEZE NIET.

Lokale wetgeving; Exportcontrole

Corteva Agriscience™ beheert en gebruikt deze Site vanuit de Verenigde Staten van Amerika. De materialen en diensten op deze Site zijn in alle opzichten onderworpen aan de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten zoals die op dat moment van toepassing is voor de licentiëring en levering van technologie en producten in het buitenland, inclusief de exportbepalingen van de VS en enige latere wijzigingen in wet- en regelgeving die worden uitgegeven door het Amerikaanse Department of Commerce (ministerie van handel), de administratie internationale handel of het Kantoor voor uitvoervergunningen. Omleiding van dergelijke materialen in strijd met de Amerikaanse wetgeving is verboden. De materialen noch enige informatie die werd(en) verkregen door het gebruik van de Site, mogen worden verkregen voor, verzonden, overgedragen of opnieuw geëxporteerd, direct of indirect, naar verboden landen of landen die onder embargo staan en hun ingezetenen, noch mogen deze worden gebruikt voor nucleaire activiteiten, chemische of biologische wapens of raketprojecten, tenzij specifiek geautoriseerd door de regering van de Verenigde Staten voor dergelijke doeleinden. U dient de uitvoerwetten van de Verenigde Staten strikt op te volgen en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen voor uitvoer of wederuitvoer.

Als u deze Site gebruikt vanuit een land buiten de Verenigde Staten van Amerika, is het ook uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de geldende lokale wetgeving, inclusief lokale regelgeving voor import en export.

Ongevraagde ideeën en feedback

Teneinde misverstanden of geschillen te voorkomen die kunnen optreden wanneer de producten, diensten, technologieën, promoties, marketingstrategieën of inhoud van Corteva Agriscience™ gelijkenis vertonen met ideeën of suggesties die worden aangedragen bij Corteva te voorkomen, verzoeken wij u geen ongevraagde ideeën, werken, materialen, voorstellen, producten of productverbeteringen, processen, marketingstrategieën of productnamen (alle voorgaande zaken worden hierna "Inzendingen" genoemd) in te zenden naar Corteva Agriscience™.  Mocht u er desondanks toch voor kiezen om ons uw inzendingen toe te sturen, zullen de volgende voorwaarden gelden voor dergelijke inzendingen:

 • Corteva Agriscience™ en zijn dochterondernemingen zijn niet verplicht om de inzending geheim te houden of deze op vertrouwelijke basis te ontvangen;
 • Corteva Agriscience™ en zijn dochterondernemingen zijn niet verplicht de inzending te beoordelen of te reageren op de inzender;
 • Door een inzending te doen, kent u Corteva Agriscience™ alle rechten, aanspraken en belangen in de inzending en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten toe, zonder u daarvoor te vergoeden;
 • U garandeert dat u gerechtigd ben de inzending te doen en dat de inzending niet in strijd is met enige verplichting die u hebt jegens een huidige of voormalige werkgever of enige andere partij.

Corteva Agriscience is echter wel blij met uw feedback over de bestaande producten en business.  Contactgegevens vindt u op Neem contact op of via de Contacteer ons-link op de Site. Opmerkingen die u ons toestuurt, zijn niet vertrouwelijk en Corteva Agriscience™ mag deze zonder beperkingen gebruiken.

Alternatieve geschillenbeslechting

In geval van een geschil komen de partijen overeen zich te onthouden van procesvoering, voor zover mogelijk en redelijk, en eerst alternatieve methoden voor geschilbeslechting in te zetten, zoals mediation en arbitrage, uitgevoerd door de American Arbitration Association overeenkomstig diens commerciële arbitrageregels.  De arbitrage vindt plaats in Wilmington, Delaware, en de uitspraak van de arbiter kan aan elke rechtbank met de desbetreffende jurisdictie worden voorgelegd.  Geschillen met betrekking of in relatie tot het gebruik van beperkte licenties behorende bij het gebruik van de Diensten of met betrekking of in relatie tot de intellectuele eigendomsrechten van de Corteva-partijen, zoals hieronder gedefinieerd, tegen gebruikers van de Diensten voor het in gebreke blijven bij betaling voor de Diensten zijn niet onderworpen aan deze sectie.  Tenzij anders bepaald door staatswetgeving zullen partijen enkel naar de rechter stappen wanneer alternatieve methoden voor geschillenbeslechting zijn mislukt na een redelijke periode.

Toepasselijk recht en locatie

Behoudens verplichte toepassing van lokale wetgeving, is elke handeling met betrekking tot deze Voorwaarden onderworpen aan de wetgeving van de staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika, zonder inachtneming van voorzieningen voor rechtskeuze of collisieregels. U stemt ermee in u te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken in de staat Delaware voor beslechting van alle geschillen die voortkomen uit of in relatie staan tot deze Voorwaarden en/of uw gebruik van de Site.

Ongeoorloofde activiteiten

Inzendingen naar deze Site of ongeoorloofd gebruik van enige materialen die in deze site zijn opgenomen, zijn mogelijk in strijd met wetgeving over auteursrecht, handelsmerk, privacy en publiciteit, bepaalde communicatiestatuten en -voorschriften en andere geldige wet- en regelgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor uw acties of de acties van enige persoon die uw gebruikersnaam en/of wachtwoord gebruikt.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Corteva Agriscience™, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, partners en licentiegevers (samen de "Corteva-partijen") te vrijwaren van en te beschermen tegen alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheid en onkosten, inclusief (zonder beperking) juridische honoraria, in verband met, voortkomend uit of ter vermijding van enige claim of eis betreffende: (a) uw Inhoud; (b) uw onjuist gebruik van de Diensten; (c) uw schending van deze Voorwaarden; of (d) schending van enige geldende wet- of regelgeving of de rechten van enige derde partij, door uw gebruik van de Site of de Diensten, of door het gebruik van de Site of de Diensten door enige persoon die hiervoor uw naam en/of wachtwoord gebruikt (inclusief zonder beperking uw participatie in de plaatsingsgebieden van uw inzendingen).  Corteva Agriscience™ behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van een zaak die anders onderworpen is aan vrijwaring door u, in welk geval u uw volledige medewerking verleent aan Corteva bij het inzetten van alle beschikbare verdedigingen. Voor deze bepaling bent u niet vereist enige van de Corteva-partijen te vrijwaren voor enige ondenkbare commerciële praktijken van een dergelijke partij of voor nalatigheid, fraude, misleiding, valse beloften, achterhouden of een onjuiste voorstelling geven, achterhouden of weglaten van belangrijke feiten door een dergelijke partij. U stemt ermee in dat het bepaalde in deze sectie blijft gelden na beëindiging van uw Account, deze Overeenkomst of uw toegang tot de Diensten.

Elektronische communicatie

De communicatie tussen u en Corteva Agriscience™ verloopt via elektronische middelen, of u nu de Diensten bezoekt of e-mails stuurt naar Corteva, of Corteva berichten plaatst in de Diensten of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u (1) ermee in om communicatie van Corteva Agriscience™ in elektronische vorm te ontvangen; en gaat u (2) ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichtgeving en documenten die Corteva u elektronisch ter beschikking stelt hetzelfde juridische effect hebben als dergelijke berichtgeving en documenten zouden hebben als deze op "schrift" zouden zijn gesteld.

Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst is de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en vervangt alle voorgaande besprekingen tussen de partijen met betrekking tot het betreffende onderwerp.