Lumiposa

header-jonge-maisplant.jpg

Wat is Lumiposa?

Lumiposa is een nieuw insecticide dat gebruikt wordt als zaadbehandeling in de maisteelt. Het is actief tegen de meest gekende schadelijke insecten zoals oa ritnaalden en is zeer veilig in gebruik voor mens en bestuivers.

Tegen welke specifieke insecten werkt Lumiposa?

Lumiposa heeft een zeer goede werking tegen ritnaalden, ook bij hogere aantasting. Ritnaalden of koperwormen zijn de larven van de kniptor (Agriotes). Een behandeling met Lumiposa haalt veel betere resultaten dan Tefluthrin 20CS. Uit 27 proeven werd 50 % minder schade vastgesteld tegenover de onbehandelde en 16,3 % minder schade dan de behandeling met Tefluthrin 20CS. Lumiposa als zaadbehandeling in mais werd erkend tegen ritnaalden  en aardrupsen (Agrotis).

De voordelen van Lumiposa

Zeer goede werking tegen ritnaalden

Check

Systemische werking tot 4-blad

Check

Uniformere opkomst en ontwikkeling

Check

Veilig voor gebruiker

Check

Laag risico voor bestuivers

Check

Welke meeropbrengsten kunnen worden gehaald door gebruik  van Lumiposa?

Een betere bescherming van de jonge planten leidt tot hogere DS- opbrengsten.

Uit 14 korrelmaisproeven, aangelegd door CORTEVA research bleek dat in 94 % van de gevallen een  hogere opbrengst werd gemeten van gemiddeld 24,7 % tegenover onbehandeld en van 7,9 %  tegenover Tefluthrin CS20.

Extra voorschriften voor het gebruik van Lumiposa behandeld zaad

Lumiposa is via registratie in Polen ook toegelaten in Europa. Er werden volgende restricties bij het gebruik opgelegd.

  • Maximale zaaidichtheid: 80.000 zaden.ha
  • Mag slechts 1x om de 3 jaar op hetzelfde veld toegediend worden