PACTS-velden Pioneer

PACTS_veld_Rekkem

Testen onder lokale omstandigheden op diverse grondsoorten is onmisbaar voor landbouwers om het juiste maisras te kiezen. Sinds 1989 tracht Pioneer daarom door een uitgebreid maisproefveldnetwerk in de Benelux het opbrengstpotentieel en de stabiliteit van de Pioneer-maisrassen in de praktijk goed in kaart te brengen. In Nederland hebben we zo een 20-tal locaties die steeds bezocht kunnen worden door boer, loonwerker of handelaar.

 

Twee types van proeven worden onderscheiden. Enerzijds de blokkenproef met kleine percelen in herhalingen op weinig locaties. Anderzijds de strokenproef ook wel PACTS® genoemd (Pioneer Accurate Crop Testing System). Hierbij worden de rassen op grote stroken uitgezaaid op een groot aantal verschillende locaties onder praktijkomstandigheden. Dit betekent dat de PACTS een goed beeld geven van de stabiliteit van een ras in de praktijk (bijvoorbeeld verschillende groeiomstandigheden en grondsoorten).

PACTS veld NL
Pioneer PACTS-veld Rekken, Nederland
PACTS veld NL
Pioneer PACTS-veld Rekken, Nederland

Twee types van proeven worden onderscheiden. Enerzijds de blokkenproef met kleine percelen in herhalingen op weinig locaties. Anderzijds de strokenproef ook wel PACTS® genoemd (Pioneer Accurate Crop Testing System). Hierbij worden de rassen op grote stroken uitgezaaid op een groot aantal verschillende locaties onder praktijkomstandigheden. Dit betekent dat de PACTS een goed beeld geven van de stabiliteit van een ras in de praktijk (bijvoorbeeld verschillende groeiomstandigheden en grondsoorten).

Onder leiding van de Pioneer Agronomie afdeling en samen met de Pioneer promotors worden de proeven in eigen beheer aangelegd, en dit gedurende meerdere jaren. Gezien de weersverschillen van de voorbije jaren en de stijgende stress in de maisteelt lijkt deze Pioneer aanpak de juiste keuze. Zo kunnen we de handel, de loonwerker en de boer optimaal informeren en stabiele, hoog opbrengende rassen selecteren. Het doel is uiteindelijk om het beste advies te geven op maat voor elke regio, grondsoort en elk gebruiksdoel.

Rijssen MKS
PACTS-veld in Rijssen geoogst als MKS
Rijssen MKS
PACTS-veld in Rijssen geoogst als MKS

Onder leiding van de Pioneer Agronomie afdeling en samen met de Pioneer promotors worden de proeven in eigen beheer aangelegd, en dit gedurende meerdere jaren. Gezien de weersverschillen van de voorbije jaren en de stijgende stress in de maisteelt lijkt deze Pioneer aanpak de juiste keuze. Zo kunnen we de handel, de loonwerker en de boer optimaal informeren en stabiele, hoog opbrengende rassen selecteren. Het doel is uiteindelijk om het beste advies te geven op maat voor elke regio, grondsoort en elk gebruiksdoel.

In Nederland heeft Pioneer 21 maisproefvelden. Er worden proefvelden met rassen aangelegd voor verschillend eindgebruik. Er wordt zowel snijmaisopbrengst gemeten en kwaliteit bepaald, als korrelmaisopbrengst gemeten voor droge korrel, CCM of MKS. Verder worden er ieder jaar aanvullende proeven uitgevoerd zoals: plantdichtheidsproeven, oogsttijdstipproeven, zaaizaadbehandelingen, mais onder afbreekbare folie-proeven en alternatieve bemestingsproeven.

De kwaliteit van de oogst wordt bepaald met onder andere de hulp van Eurofins Agro.

Hakselaar PACTS veld NL
De opbrengst van de maisproefvelden wordt bij de oogst gemeten door middel van een 2-rijige proefveldhakselaar.
Hakselaar PACTS veld NL
De opbrengst van de maisproefvelden wordt bij de oogst gemeten door middel van een 2-rijige proefveldhakselaar.

In Nederland heeft Pioneer 21 maisproefvelden. Er worden proefvelden met rassen aangelegd voor verschillend eindgebruik. Er wordt zowel snijmaisopbrengst gemeten en kwaliteit bepaald, als korrelmaisopbrengst gemeten voor droge korrel, CCM of MKS. Verder worden er ieder jaar aanvullende proeven uitgevoerd zoals: plantdichtheidsproeven, oogsttijdstipproeven, zaaizaadbehandelingen, mais onder afbreekbare folie-proeven en alternatieve bemestingsproeven.

De kwaliteit van de oogst wordt bepaald met onder andere de hulp van Eurofins Agro.

IMG-Erik_Riphagen-Corteva-EU-NL

Beoordeling

De proefveldmedewerkers beoordelen de rassen op bijvoorbeeld het plantaantal, de beginontwikkeling en jeugdgroei en eventueel kleurafwijkingen. Daarnaast kijken ze of er eventuele aantastingen zijn door fusarium of builenbrand en controleren ze hoe de rassen omgaan met droogte of vele regen. Uiteraard worden ook de DS-opbrengst en de voederwaarde bepaald, dit gebeurt mede door het Eurofins Agro laboratorium.

Op de foto inspecteert Erik Riphagen, adviesboer voor Pioneer op de Veluwe, de mais op het PACTS-veld in Vaassen.

PACTS
PACTS
PACTS-veld bezoeken?
Contacteer een Pioneer promotor in uw regio.