Mais als bijzonder alternatief

Door de Corona-crisis staan verschillende prijzen in de akkerbouw onder druk. Dit kan akkerbouwers doen besluiten het bouwplan voor 2020 nog iets aan te passen. 

Mais zou in deze bijzondere situatie een alternatief kunnen zijn. Maisrassen die zogenaamd 'dubbeldoel' zijn, kunnen zowel als snijmais en als korrelmais worden geoogst (inclusief CCM/MKS).

Een voordeel van de teelt van korrelmais is dat men met de gewasresten een ruime hoeveelheid e.o.s (effectief organische stof) aanvoert. Circa 2.200 kg per hectare.


Aanvoer e.o.s. per ha per jaar:

  • Snijmais = 700 kg
  • Korrelmais/MKS = 2.200 kg
  • Grasgroenbemester = 1.100 kg
  • Kruisbloemige groenbemester = 875 kg
  • Aardappelen = 875 kg

 

Organische stof

Organische stof is, zoals u weet, belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid:

  • Verbetert de structuur & bewerkbaarheid van de grond
  • Verhoogt het vasthoudend vermogen
  • Voedinsstoffen worden beter vastgehouden
  • Bevat belangrijke mineralen (komt deels weer vrij)
  • De weerstand van de bodem neemt toe

 

Pioneer heeft een aantal goede zogenaamde 'dubbeldoelrassen' in het assortiment beschikbaar :
Bijvoorbeeld de P7948 (vroeg, FAO 220) en de P8333 (middenvroeg, FAO 240).
Beide rassen zijn geschikt voor zowel snijmais als korrelmais.