Tip •  31-05-2024

BlueN zeer rendabel in aardappelen

Something went wrong. Please try again later...

Nu dit seizoen veel aardappelen laat gepoot zijn/worden, zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om een goede opbrengst te halen. Daarom willen we BlueN nog even onder de aandacht brengen. Van alle gewassen waarin we dit middel hebben getest, hadden we in aardappelen het hoogste rendement. Dit was namelijk 2500 kg meeropbrengst op basis van gemiddelde van 32 proeven!

Aanpassen bemestingsstrategie

Door het late poten is bovendien het aanpassen van de bemestingsstrategie vaak noodzakelijk. Het groeiseizoen wordt immers korter en de stikstofgift moet dan soms beperkt worden. BlueN heeft dan als voordeel dat het alleen stikstof levert als de plant erom vraagt.

Bij de redelijk op tijd gepote aardappelen is er in sommige regio's door de overvloedige regenval stikstof verloren gegaan. Ook hier kan BlueN een rol vervullen door de verloren gegane hoeveelheid aan te vullen.

Toepassingsadvies BlueN algemeen

In aardappelen breekt de komende weken het goede gewasstadium aan voor BlueN. Sommigen denken dat een gesloten gewas beter is omdat dan alle bacterien worden opgevangen. Maar dat is niet noodzakelijk. De bacteriën die op het gewas komen zullen zich toch wel vermeerderen in de plant. Als de aardappelen 15-20 cm groot zijn zoals hieronder is dat al prima.  

BlueN boven op de bestaande bemesting 

Uit een recente analyse van de BlueN proeven in aardappelen bleek dat BlueN het beste boven op de bestaande bemesting kan worden toegepast. Op de overige bemesting besparen was ook wel mogelijk maar boven op bleek een nog hoger rendement te geven.

De toepassing in aardappelen boven op de overige bemesting bleek, zoals gezegd, een gemiddelde meeropbrengst van 2,5 ton per ha te geven. Bij een aardappelprijs van 10 cent per kg betekent deze meeropbrengst, na aftrek van de kosten, een extra netto saldo van 215 euro per ha. Als uitgegaan wordt van een aardappelprijs van 25 cent per kg loopt het voordeel op tot bijna 600 euro per ha. 

Mengbaarheid BlueN

In aardappelen kan BlueN goed gemengd worden:

Merknaam Actieve stof Mengbaar
Amistar azoxystrobine Ja
Canvas/Gachinco amisulbrom Ja
Curzate Partner cymoxanil Ja
Coragen chlorantraniliprole Ja
Decis deltamethrin Nee
Enervin ametoctradin Ja
Gazelle acetamiprid Ja
Infinito fluopicolide + propamocarb Ja
Karate Zeon lambda-cyhalothrine Ja
Orvego ametoctradin / dimethomorph Ja
Propulse fluopyram + prothioconazole Ja
Ranman Top cyazofamid Ja
Revus/Pergovi mandipropamid Ja
Zorvec Enicade oxathiapiprolin Ja
Zorvec Entecta oxathiapiprolin + amisulbrom Ja