Tip •  24-03-2023

Praktijkverhaal BlueN® : akkerbouwbedrijf Hogenhout

Something went wrong. Please try again later...
Fam.Hogenhout  

Tegen de Afsluitdijk en nabij het Friese dorpje Kimswerd ligt het akkerbouwbedrijf van Fam. Hogenhout. Het kan de voorbijgaande automobilist niet ontgaan, want er staat een groot bord langs de weg met aardappelen en uien te koop. Op het bord staan de namen te lezen van bijvoorbeeld Bildtstar, Dore’s, Irene’s en Borgers (Fries voor Eigenheimers).

Akkerbouwbedrijf Hogenhout bestaat uit vader Albert, moeder Tetje, zoon Reinder Hogenhout en een vaste medewerker. Het bedrijf is ongeveer 100 hectare groot. Dat is langzamerhand zo gegroeid geeft Albert aan. ‘We zijn begonnen in 1987 met een paar hectare grond en een handel in gewasbeschermingsmiddelen. Met landhuren breidde het areaal langzaam uit en we begonnen ook uien te telen in deelbouw. Een flinke uitbreiding kwam in 2007 toen we de boerderij van onze buurman konden kopen. En in 2020 nog een keer een uitbreiding omdat we de grond van de tussenliggende buurman konden gaan gebruiken."

Albert: "Door de historie zijn we zo in de tafelaardappelen beland. Dit terwijl er in deze streek met name pootaardappelen worden geteeld." Daarnaast past het goed in de arbeidsfilm van het bedrijf. Naast akkerbouwer is Albert namelijk ook nog “bietenagent” bij Cosun en is er een handelstak voor verkoop en advisering van zaaizaden, meststoffen en gewasbescherming. ‘Dat is met tafelaardappelen beter te combineren dan met een arbeidsintensieve pootgoedteelt’.

Bouwplan

Het bouwplan bestaat behalve uit 1/3 deel tafelaardappelen uit 1/3 deel granen en 1/3 deel bieten/uien/wortels. Reinder: ‘Die uien en wortelen telen we extensief, uien ± 1 op 10 en de wortelen 1 op 20. De granen blijven een belangrijke basis als voorvrucht voor de aardappelen en om de grond rust te geven. Albert: ‘Goede vruchtbare grond is de basis voor een zo rendabel mogelijke teelt. We zijn daarom al een jaar of 10-15 bezig om de percelen te verbeteren. Denk dan aan ontwatering/drainage, ligging, organische stofgehaltes, stro hakselen, compost, gips etc’.. Volgens hem is het wel een traject van een jaar of vijf voordat je de resultaten ziet. ‘Als het goed is hebben we de greppelfrees niet meer nodig’.     

Waarom met BlueN® aan de slag gegaan?

Akkerbouwbedrijf Hogenhout is ook een demobedrijf waar nieuwe ontwikkelingen in de teelt worden getest. In de zomer is er dan een rondgang over het bedrijf langs de verschillende proeven. Reinder: ‘Zo kwamen we ook al vroegtijdig in aanraking met BlueN. We hebben in 2020 voor het eerst BlueN geprobeerd. De reden dat ik het wilde proberen was dat we het wel een interessante nieuwe ontwikkeling vonden. Het past bij het feit dat we proberen verder te vergroenen. Het is als het ware een groene vorm van stikstof. Verdere verduurzaming kan ook financieel aantrekkelijk zijn, ook als de KAS maar € 20,- kost. Ons streven is om met zo weinig mogelijk input toch een goede opbrengst en kwaliteit te halen. Dan houden we ook nog wat extra ruimte over voor bodemverbeteraars zoals compost en organische mest’.

Ervaringen met BlueN® tot nu toe?

In 2020 heeft fam. Hogenhout het middel dus voor het eerst geprobeerd. Reinder: Toen hebben we het toegepast op 1 hectare wintergraan. We hebben de eerste gift op het met BlueN® bespoten gedeelte verlaagd van 500 kg KAS-zwavel naar 250 kg. En de tweede gift verlaagd van 300 kg KAS naar 150 kg KAS. Aan het gewas was tijdens de teelt geen kleurverschil te zien. Bij de oogst bleek dat de opbrengst wel wat lager lag. ‘Maar we hadden wel een beter saldo door besparing op de kosten’. In 2021 besloten ze de proef uit te breiden naar 6 hectare graan. Ook toen op dezelfde manier en de uitkomst was ook gelijk, een fractie lagere opbrengst maar een beter financieel resultaat. In 2022 hebben we zo ongeveer alle hectares graan gedaan. Maar toen hebben we hele percelen gedaan en niet delen overgeslagen dus van dat jaar hebben we geen opbrengstvergelijking. De opbrengsten waren gewoon goed’. Reinder: ‘We hebben dus meer bezuinigd op de bemesting dan het advies is. Het advies van Corteva is om niet te bezuinigen op de eerste gift en bij de vervolggiften maximaal 100 kg KAS te bezuinigen. Als je dat doet denk ik dat je dezelfde opbrengst kunt halen met BlueN®’.  

Aardappelen

Dit jaar wil de familie Hogenhout het ook gaan toepassen in aardappelen en dan in de stikstofbehoeftige rassen zoals Innovator en Karelia. ‘Dan passen we het toe bovenop de bestaande bemesting onder andere omdat dit praktischer is. Maar ook omdat Corteva afgelopen jaar diverse proeven had waarbij dit er goed uit kwam. Dan heb je het voordeel dat het middel de fotosynthese en de stikstofvoorziening van de plant verbetert. Hierdoor neemt de plant makkelijker een knolletje extra mee’.

Waarom zou je BlueN® aanraden?

Reinder: ‘Ik zou andere akkerbouwers en veehouders aanraden dat ze het middel zeker eens moeten proberen. Ga ermee aan de slag, onze ervaring is dat het product echt wat doet. Tijden veranderen en dan moet je mee veranderen. Stikstofruimte in je bouwplan wordt ook krapper en dan is wat extra stikstofbinding uit de lucht meer dan welkom. Albert voegt er nog een reden aan toe: ‘Een perceel is nooit 100% homogeen. BlueN kan die verschillen binnen een perceel helpen op te heffen. Dit omdat de planten op de schralere plekken beter van stikstof worden voorzien doordat ze dit zelf kunnen aanmaken, het is een soort buffer’.

Praktische tips BlueN®

Op de vraag of ze nog praktische tips hadden antwoorden vader en zoon: ‘Spuit het product niet te vroeg als het nog te koud is. Pas het toe in een periode met milde temperaturen en groeizame weersomstandigheden. En wees niet te bang, je kunt altijd nog wat corrigeren met de bemesting indien nodig’. 

BlueN Mais Header

Wist u dat we een website gemaakt hebben over ons nieuwe middel BlueN®?

Op blueN.nl kunt u alles lezen over hoe BlueN® werkt. U vindt er een uitgebreid toepassingsadvies per gewas en vele proefresultaten. Ook vertellen een akkerbouwer en boomkweker over hun ervaring met BlueN® in de praktijk.

Ga naar blueN.nl