Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen

Geslaagde pilot met Easyconnect 

‘Nagenoeg geen emissie meer van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving in 2027.’ Dat is de ambitie die de Nederlandse overheid in haar toekomstvisie gewasbescherming 2030 heeft opgenomen. Om aan dat doel bij te dragen, slaan de fabrikanten Adama, BASF, Certis, Corteva, Nufarm en Syngenta de handen ineen. Zij ontwikkelden Easyconnect. In 2020 waren de eerste pilots. In 2021 volgen er meer praktijktesten. 

Over Easyconnect 

Easyconnect is een gesloten systeem (closed transfer system) waarin een verpakking wordt geleegd. Primair is het systeem ontwikkeld voor persoonlijke bescherming. Het systeem voorkomt dat de gebruiker in aanraking komt met het middel. Maar minstens zo belangrijk is dat emissie naar de omgeving wordt voorkomen. Bijkomend voordeel is dat plastic verzegelingen onder de dop straks niet meer nodig zijn en dus ook niet meer in de tankvloeistof terecht kunnen komen. Na het legen van de verpakking wordt deze automatisch gereinigd. Dat maakt het tot een volledig gesloten systeem. 

Niet alleen veiliger, ook sneller 

In 2020 is middels een pilot praktijkervaring opgedaan met Easyconnect. Samen met toeleveranciers in de land- en tuinbouw zijn in totaal tien tuinbouw-, akkerbouw- en loonbedrijven geselecteerd. Zij testten Easyconnect op verschillende typen spuitmachines. De ervaringen uit deze pilot zijn veelbelovend. Het systeem werkt niet alleen makkelijker maar ook duidelijk sneller dan via de gangbare vulmethode. De ervaringen uit de pilot worden gebruikt om het systeem in 2021 verder te optimaliseren. 

In 2021 uitbreiding praktijktesten 

In 2021 wordt de pilot met Easyconnect uitgebreid naar 24 bedrijven. Zij gaan het systeem in de praktijk toepassen op eigen spuitmachines. Daarbij is er ook nog een uitbreiding van de pilot in de (glas)tuinbouw. Dit om ervaring op te doen met de toepassingen van kleinere hoeveelheden middel én om ervaring op te doen met specifieke gewasbeschermingsapparatuur die in deze sector wordt gebruikt. Naar verwachting komt Easyconnect vanaf 2022 op de markt. Kort daarna, verwacht in 2024 zal het gebruik van Easyconnect, of een vergelijkbaar systeem, verplicht worden.  

Meer weten over Easyconnect ?

Om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen makkelijker te maken en veiliger, werd Easyconnect ontwikkeld.

Voor meer informatie over Easyconnect, klik hier.