Tip •  10-04-2024

Hoge druk van bonenvlieg in veel teeltgebieden waar uien gezaaid gaan worden

Something went wrong. Please try again later...

Uit veel uienteeltgebieden komen meldingen van de aanwezigheid van bonenvlieg. In aanzienlijk hogere aantallen dan afgelopen jaren.

Zowel de bonenvlieg als de uienvlieg kan voor aanzienlijke plantwegval zorgen 

Beide zorgen voor plantuitval maar de bonenvlieg ontluikt eerder dan een uienvlieg. Daarom kan een bonenvlieg vroeg in de teelt al veel schade doen. Daarnaast is de waardplantenreeks van een bonenvlieg veel groter dan die van een uienvlieg. Hierdoor is het moeilijker om te voorspellen vanuit welke kant de druk kan komen. Tot slot is er wel een SIT (Steriele InsectenTechniek) tegen de uienvlieg maar niet tegen de bonenvlieg.

De problemen met bonenvlieg in zijn algemeen nemen de laatste jaren toe

Telers zullen in veel gevallen al een keuze gemaakt hebben om wel of geen Belem 0.8MG granulaat tijdens zaaien toe te passen. Als deze keuze gemaakt is op goede argumenten, prima. Wanneer de keuze gemaakt is op basis van de ‘hoop dat het wel mee zal vallen… ‘; dan is het wellicht verstandig om dat nog eens te heroverwegen!

Wat is Belem 0.8MG?

Belem 0.8MG is een microgranulaat met de werkzame stof Cypermethrin en geeft een bescherming tijdens de jeugdgroei van het gewas tegen bonen- en uienvlieg gedurende de eerste 6 tot 8 weken. Belem 0.8MG wordt toegepast in een dosering van 12 kg per hectare.

Een goede verdeling van het granulaat op de rij is belangrijk.

Belem 0.8MG wordt toegepast in de rij boven het zaad tijdens het zaaien. Het product is effectief wanneer insecten in contact komen met het granulaat. Het product dient als een barrière tussen plaaginsect en het kiemplantje. Deze barrière moet gevormd worden op de plek waar het insect aanvalt. Bonen- en uienvliegen leggen hun eitjes net onder de grond af. Als de larve vervolgens uitkomt gaat deze opzoek naar de uienplant. Controleer daarom goed de positie van uitlopers van de granulaatstrooier op de zaaimachine. De uitlopers van de granulaatstrooiers het beste na het aandrukwiel en voor de afstrijkers.

UIREKA proefresultaten 2022 en 2023 - Belem 0.8MG

Binnen de insectenwerkgroep van UIREKA heeft Belem 0.8MG twee jaar meegelopen in de proeven. In deze proeven heeft het product telkens weer bewezen dat een granulaat aan de basis nog altijd een betere beheersing geeft ten opzichte van gewasbehandelingen in het seizoen na een eerste aantasting.

Belem_uien

Meer weten over Belem 0.8MG?

Klik hier