ICM project tripsbeheersing uien Corteva, CZAV en IPM Impact

19 april is een start gemaakt met de inzaai van zaaiuien op Schouwen Duiveland voor het project ‘ICM tripsbeheersing in zaaiuien’. Corteva en CZAV trekken deze kar, in nauwe samenwerking met de betrokken ondernemer en IPM Impact. De uien worden gezaaid door werktuigcooperatie CVEL. Dit wordt reeds het 3e jaar van dit drie jarige project.

Er is in de spuitsporen reeds Facelia ingezaaid als ‘Bankerfields’. De Facelia begint reeds boven te komen en kleurt wat donker door de recente nachten met nachtvorst. Het is even afwachten of alle bovenstaande planten het zullen overleven. De Facelia is vroeg gezaaid om zo vroeg mogelijk een bankerfield te vormen voor nuttige insecten die later kunnen bijdragen aan de beheersing van de tripsdruk in de uien.


Foto : De Facelia in de 'Bankerfields' staat er inmiddels op

Dit ICM-project draait mee in een NKG-bouwplan. NKG staat voor Niet-Kerende-Grondbewerking: Er wordt dus niet geploegd. Aan het in ruime mate aanwezige organische materiaal in de toplaag is dat goed te zien. Het perceel is enkele weken geleden zaaiklaar gelegd, zodat de zaadjes nu mooi in de vochtige grond worden gezaaid.


Foto : Uien telen een NKG bouwplan levert een zaaibed met organisch materiaal in de toplaag

Op dit 15 hectare grote perceel worden 3 afzonderlijke ‘objecten’ aangelegd met verschillende strategieën. 1 object daarvan start met de toepassing bij zaai van Vydate 10G. De Vydate wordt direct bij zaai in de zaaivoor toegepast. Het middel wordt opgenomen door het jonge plantje en geeft daarmee een bescherming tegen de plaaginsecten.

Er zullen regelmatig tellingen worden uitgevoerd van zowel de plaaginsecten alsook van nuttige insecten.

Verdere updates van dit project hopen we de komende tijd met jullie te delen.