Closer heeft dit jaar opnieuw een vrijstelling gekregen voor gebruik tegen luis in suikerbieten. Met 0,2 L/ha worden alle luizensoorten snel en effectief bestreden. Binnen een uur na toepassing van Closer vallen de eerste luizen van de plant. En juist deze snelle aanvangswerking is zeer belangrijk bij het voorkomen van vergelingsvirus in suikerbieten. 

Waarom is snelheid belangrijk?

Het vergelingsvirus in suikerbieten is een (semi)persistent virus. Dit betekent dat luizen een aantal uren aan de plant moeten zuigen voordat ze het virus kunnen overdragen. Afhankelijk van het soort virus duurt dit tussen de 6 en 48 uur. Het advies is om bietenpercelen intensief te monitoren en in te grijpen zodra de schadedrempel is overschreden. Er zitten dan dus al luizen op de planten. Gebruikt u dan een insecticide met een trage aanvangswerking, dan kan er ondertussen nog steeds virusoverdracht plaatsvinden. Bij toepassing van Closer zullen de eerste luizen al binnen een uur stoppen met zuigen en van de plant vallen. Er is dus veel minder tijd voor virusoverdracht en dus ook minder kans op daadwerkelijke besmetting. Closer is daarom zeer geschikt om te worden ingezet zodra de schadedrempel wordt overschreden.

Overige eigenschappen van Closer

  • Sterk opwaarts systemisch
  • Bestrijdt alle soorten luis in suikerbieten
  • Zowel een snelle werking als ook een sterke lengtewerking
  • Veilig voor alle in suikerbieten belangrijke natuurlijke vijanden
  • Kan apart worden gespoten & worden gecombineerd met LDS-onkruid

Advies:

Pas zodra de schadedrempel wordt overschreden 0,2L/ha Closer toe met voldoende water voor een goede indringing. Dit kan eventueel gecombineerd worden met de onkruidbestrijding.

IRS-schadedrempel suikerbieten voor de groene perzikluis:

Periode Aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan 2
tweede helft juni meer dan 5
eerste helft juli meer dan 50

Kijk ook op de website van het IRS voor het aangepaste advies bladluisbestrijding: website IRS