Tip •  13-12-2021

Mogelijkheden om jonge maisplanten te beschermen in de eerste groeifase

Something went wrong. Please try again later...

Vogels en ritnaalden veroorzaken nogal eens schade aan pas ingezaaide mais. Zowel het maiszaad, als het jonge maisplantje kunnen door vogels weggepikt worden. De aantasting van ritnaalden komt met name voor na gescheurd grasland. Het kan zorgen voor aanzienlijke uitval van planten met een flinke opbrengstdaling als gevolg. Bij beiden is het belangrijk uw maisplanten te beschermen in de vroege groeifase.

Ritnaalden

Ritnaalden komen meer en meer in beeld bij de maisteelt. Een aantasting van ritnaalden kan gedurende enkele jaren voorkomen in de bodem en kan zo de oogst danig gaan beïnvloeden. De maisplanten zijn vooral gevoelig voor de ritnaalden in de eerste groeifase - dus vanaf kieming tot 4-blad.

Problematiek

De kniptor (kever) zet eitjes af aan de grond waarna ritnaalden meerdere jaren ondergronds vraatschade veroorzaken. Vatbare gewassen zijn onder andere mais, aardappelen en groentegewassen. Vooral vochtige gronden met grasland/graszaadteelt in rotatie zijn gevoelig voor ritnaaldenschade. 

Vogelvraat

Niet alleen ritnaalden kunnen zorgen voor aanzienlijke uitval van planten. In de praktijk zien we ook dat jonge maisplanten of zaad behandeld tegen bodeminsecten worden weggepikt door vogels.

 

Bescherming tegen vogelvraat en ritnaalden nodig ?

Ter bescherming van de mais tegen vogels behandelt Pioneer maiszaad met Korit™ 20CS. Voor de rassen P8057 en PR39F58 geldt dat  deze in de zgn. Birdrepellent (Korit) behandeling worden aangeboden, maar dan voor de standaard prijs.

Is er ook bescherming nodig tegen ritnaalden, dan levert Pioneer mais met een combinatie van Force™ plus Korit™20CS. Best handig: in de praktijk gebeurt het wel eens dat zaad behandeld tegen bodeminsecten wordt opgevreten door vogels. Met de combinatie van Force™ plus Korit™20CS zorgt deze behandeling voor bescherming tegen zowel ritnaalden als vogels.

Overzicht zaaizaadontsmettingen 2022

LumiGEN™ is de nieuwe zaadbehandeling standaard voor de Pioneer maisrassen. Pioneer beschikt over eigen SAT-centra (Seed Applied Technology). Daar worden de zaadbehandelingscombinaties eerst getest in een laboratorium. Uitvoerige veldproeven moeten de werking bevestigen, om uiteindelijk bij te dragen aan het succes in het veld.

LumiBio™ Kelta voor een betere beginontwikkeling

Een succesvol maisgewas begint bij een goede start. Vooral de wortelgroei is essentieel. Een voedingsstof meegeven op het maiszaad helpt. Daarvoor heeft Pioneer een nieuwe zaadbehandeling, LumiBio™ Kelta. Dit is een biologische voedingsstof die ervoor zorgt dat de wortelgroei vanaf het begin goed is; dat jonge maisplanten meteen voldoende voedingsstoffen opnemen. 

Voordelen LumiBio™ Kelta :

  • Snellere jeugdgroei
  • Stimuleert de wortelontwikkeling
  • Ondersteunt een gelijkmatige plantenontwikkeling
  • Verhoogde droogte-tolerantie
  • Hogere korrelopbrengst en kolfgewicht
  • Hogere totale plantopbrengst