Tip •  20-05-2024

Phytophthora 2024; Bedrijfszekere bescherming van uw gewas en hoe Zorvec daarin past

Something went wrong. Please try again later...
Phytophthora_advies_2024_header_web  

Afgelopen winter is er veel over Phytophthora gesproken. Door een samenloop van omstandigheden heeft deze ziekte flink kunnen toeslaan in 2023. Zowel een aantal gewasbeschermingsmiddelen als resistentie-genen van robuuste rassen zijn behoorlijk onder druk komen te staan. Daarom moeten we dit jaar extra aandacht geven aan het voorkomen van de ziekte. Tevens moeten we de manier waarop we de middelen inzetten gaan aanpassen.

De belangrijkste maatregelen zijn:

Volg de verplichte teeltvoorschriften op

Check

Dek afvalhopen af, bestrijd aardappelopslag en haarden

Maakt u gebruik van robuustere rassen?

Check

Mocht u gebruik maken van robuustere rassen, bescherm de in dit ras aanwezige resistentiegenen dan goed. Deze rassen zijn namelijk niet immuun voor Phytophthora, ze krijgen het alleen mindersnel. Goede bescherming van de resistentiegenen lukt al met een flink gereduceerd aantalbespuitingen.

Alterneren en combineren

Check

Pas combinaties van middelen toe met een verschillend werkingsmechanisme en wissel deze combinaties frequent af

Gebruik een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS systeem)

Check

Wijziging Zorvec advies voor 2024

Achtergrond informatie; hoe verliep het seizoen 2023

We begonnen het seizoen 2023 met aanwezige resistentie tegen een bepaalde groep werkzame stoffen aangeduid als de CAA’s. Werkzame stoffen die hieronder vallen zijn o.a. mandipropamid (Revus) en benthiavalicarb. De aanbevelingen van de FRAC voor deze middelen waren daarom kort voor het seizoen aangepast. Ze moesten niet meer solo ingezet worden en niet vaker dan twee keer achter elkaar. Deze informatie werd echter pas laat bekend toen de schema’s en middelen voor 2023 al waren gemaakt en aanpassingen niet altijd meer goed mogelijk waren.

Achteraf gezien was de phytophthora-druk in het begin van de teelt hoger dan verwacht. Ondanks het mooie weer overdag was er sprake van koude nachten met langere perioden van dauwnatte gewassen. Bovendien was de mate van aanwezige CAA-resistentie achteraf ook hoger dan gedacht.

In de praktijk is in een behoorlijk aantal gevallen nog steeds gestart met mandipropamid, gevolgd door een aantal toepassingen met Zorvec Endavia. Zorvec Endavia bevat naast de werkzame stof van Zorvec ook een CAA namelijk benthiavalicarb. U kunt zich voorstellen dat als een infectie niet voorkomen werd door mandipropamid en benthiavalicarb (beide CAA), er wekenlang hoge druk op de werkzame stof van Zorvec kwam te liggen. Hierdoor is nu ook een deel van de phytophthora niet meer gevoelig voor de actieve stof van Zorvec. Welk deel dit is kan per perceel verschillen en weet u niet van tevoren. Dat is de reden dat we het Zorvec advies voor 2024 hebben moeten aanpassen om verdere uitselectie van resistente mutanten te voorkomen.

Nieuw advies voor Zorvec in 2024

Gedurende het teeltseizoen 2 preventieve toepassingen met Zorvec

Check

Zorvec altijd toepassen in combinatie met een partnerproduct

Check

Zorvec altijd toepassen in combinatie met een partnerproduct in de volle dosering. Het deel van de Phytophthora dat dan eventueel niet door Zorvec wordt bestreden, wordt dan door de partner bestreden.

De twee ‘Zorvec + partner’ bespuitingen niet direct achter elkaar

Check

De twee ‘Zorvec + partner’ bespuitingen niet direct achter elkaar toepassen, maar tussendoor een andere werkingswijze gebruiken.

Geen CAA fungicide direct voor, tussen of na de Zorvec bespuitingen

Check

Werkingsduur van Zorvec en het partnerproduct

Check

De werkingsduur van Zorvec en het partnerproduct moeten op elkaar zijn afgestemd, de partner moet de volledige duur beschermen. De Zorvec dosering wordt daarom aangepast naar een ‘normale’ werkingsduur (de oude Zorvec dosering stond voor een verlengde werkingsduur). Zorvec + partner nu inzetten met een normale werkingsduur net als alleandere producten.

Bij hoge Phytophthora-druk

Check

Bij hoge druk Curzate Partner of een ander curatief werkend product toevoegen

Zorvec Endavia niet meer in aardappelen maar deze toepassen in uien

Check

Zorvec Endavia niet meer inzetten in aardappelen maar deze toepassen in uien. Mocht u geen uien telen dan een goede partner toevoegen aan Zorvec Endavia.

Twee combinaties van Zorvec met partner in aardappels voor 2024:

Op basis hiervan hebben we de volgende twee combinaties van Zorvec met partner in aardappels voor 2024:

0,1 ltr/ha Zorvec Enicade + 0,5 ltr/ha Gachinko

Gachinko bevat 200 gr/ltr amisulbrom

0,1 ltr/ha Zorvec Enicade + 0,4 ltr/ha Levanta

Levanta bevat 500 gr/ltr fluazinam

Waarom Zorvec + partner in het schema in 2024?

Zorvec beheerst nog steeds het gevoelige deel van de schimmelpopulatie

Check

Zorvec beschermt daarmee ook de partner (en andersom).

Omdat Zorvec meestal nog goed heeft gewerkt

Check

Het aantal werkingswijzen en middelen tegen Phytophthora is beperkt

Check

Om te voorkomen dat andere werkingswijzen in de problemen komen, alle werkingswijzen die er nog zijn zo goed mogelijk benutten. Zorvec heeft een andere werkingswijze dan de overige middelen. Dit is ook het advies van onafhankelijke deskundigen.