Tracer in kool: Betrouwbaar effectief tegen koolmot, koolvlieg en trips

Something went wrong. Please try again later...
Tracer-Koolmot  

Ieder jaar is er wel één van de hierboven genoemde insecten die veel aandacht vraagt. Meestal is dat trips, maar ook de koolmot en de koolvlieg vragen hun aandacht afhankelijk van het jaar en de tijd van het jaar.

Door de brede werking van Tracer worden koolmot maar ook aanwezige koolvlieg en trips bestreden. Dat is onder de huidige omstandigheden een belangrijke extra plus van Tracer. 

Belangrijke eigenschappen van Tracer

Tracer bezit enkele belangrijke eigenschappen die we graag in deze periode van insectenbestrijding kort willen benadrukken

Weinig gevoelig voor afbraak door UV-licht

Check

Ook werkzaam bij hoge temperaturen en veel instraling

Check

Goede spuittechniek

Check

Een goede spuittechniek is belangrijk bij een moeilijk te bevochtigen gewas als kool. Dit betekent niet alleen een goede bedekking, maar ook een goede indringing in het gewas. Gebruik daarom voldoende water en een uitvloeier.

Bij droge en afgeharde omstandigheden

Check

Onder droge en afgeharde omstandigheden is het advies om de bespuiting in de vroege ochtend of de late avond uit te voeren

Ook toegelaten in de biologische teelt

Check

Tracer is een product met een gunstig profiel naar milieu en 0-residu. Tracer is ook toegelaten in de biologische teelt.

Tracer tegen koolmot, koolvlieg en trips

Tracer tegen koolmot

Tracer behoort tot de sterkste producten tegen koolmot. Tracer beschikt over een goede duurwerking door de beperkte afbraak door UV licht. Bij voorkeur Tracer tijdig inzetten op jonge rupsen. Lukt dit niet, dan is het goed om te weten dat Tracer een goede knockdown werking heeft op oudere rupsen als deze in contact komen met de spuitvloeistof.  

Uit de praktijk: ‘Wacht niet met inzet van de sterkste middelen tegen koolmot tot de situatie uit de hand loopt’.

Tracer tegen koolvlieg

Tracer is effectief tegen koolvlieg. Iets wat al langer bekend is, maar wat de laatste jaren in de demoproeven steeds duidelijker naar voren komt, is de toegevoegde waarde van Tracer op koolvlieg bij de oogst. Effectieve inzet van Tracer op de goede momenten is momenteel de sterkste partner in het effectief beheersen en voorkomen van koolvliegaantasting.

Tracer tegen trips

Tracer is daarnaast effectief tegen trips. Wanneer we Tracer op het juiste moment op de juiste plaats krijgen in het gewas - daar waar de tripslarven actief zijn - is trips onder controle te houden. Gedurende een periode van tripsdruk is de inzet van Tracer dan een belangrijke maatregel. Daarnaast is de inzet van andere beschikbare middelen nodig om een langere periode te kunnen overbruggen.

Tracer bezit zowel een lokaal systemische werking als ook een knockdownwerking. Toevoeging van een lokstof (vb. Attracker) versterkt deze knockdownwerking tegen trips. Praktijkproeven van de laatste jaren bevestigen dit.

Trips: Alert blijven gedurende langere periode

Het middel op de juiste plaats brengen in een vol gewas spruitkool is in de praktijk nog niet eenvoudig. Trips ´nestelt´ zich in de spruitjes onder de buitenste schudblaadjes onderin het nu nog volle gewas. Om daar effectief te komen met spuitvloeistof is praktisch nog steeds erg lastig. Om te voorkomen dat tripslarven daar terechtkomen en zich ´nestelen´, zal er regelmatig een bestrijding van vooral invliegende trips moeten plaatsvinden.

Tracer is daarvoor een zeer effectief middel. Tracer kan dat niet ín zijn ‘eentje’ gedurende een periode van tripsdruk. Deze periode kan afhankelijk van omstandigheden doorlopen tot ver in september. Ook de juiste inzet van andere beschikbare middelen is daarom nodig, afhankelijk van de tripsdruk en de omstandigheden.

Goede gewasgroei belangrijk

Een gezond groeiende plant is van zichzelf al minder aantrekkelijk voor trips. De snelheid van de vermeerdering van trips is sterk temperatuursafhankelijk. Gezond groeiende gewassen hebben een lagere gewastemperatuur vergeleken met planten die stress hebben door droogte of andere oorzaak. In laatstgenoemde gewassen ontwikkelt trips zich daarom veel sneller dan in gezond groeiende gewassen.

Bovendien geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen dat deze beter tot hun recht komen wanneer ze worden toegepast op een gezond groeiend gewas. 

Tracer Biologisch

Spinosad, de werkzame stof van Tracer, is een volledig biologisch middel inclusief Skal-certificering en biologische getuigschriften.

Uien in juni

TRACER is een biologisch middel tegen rups, trips en vlieg

Tracer is toegelaten in bijvoorbeeld: uien, prei, kool, aardbeien, sla, witlof en nog een vele andere vollegrondsgroenten en glasgroenten.

Meer weten over Tracer