Tip •  01-09-2020

Zuringbestrijding in grasland

Something went wrong. Please try again later...

Een geslaagde zuringbestrijding uitvoeren in weiland vereist een goede planning. Alles moet namelijk kloppen. Het stadium van de zuringplant, groeizame omstandigheden en natuurlijk de juiste tankmix.

Door het schrale weer dit voorjaar is het nog niet overal gelukt om een goede onkruidbestrijding uit te voeren. Dit terwijl er door de droge zomers van 2018 en 2019 wel (te)veel onkruid staat. Een geschikt moment om zuring te bestrijden staat voor de deur. Een week of 3 na een maaisnede heeft de zuring weer voldoende blad ontwikkeld. In het algemeen kunnen we stellen dat zuring het beste OF voor de eerste snede in het voorjaar, OF na de derde snede in de nazomer/najaar bestreden kan worden. Dus in april, of ergens in de maanden augustus - september - oktober.

Advies voor optimale Zuringbestrijding = 1,5 L Tapir + 0,3 L Starane Top per ha

  • Zorg voor veel zuringblad. Een 1e bloeistengel is geen probleem.
  • Groeizame omstandigheden, dus voldoende (bodem)vocht, temperatuur overdag tussen de 13 – 25 ˚C.
  • Benut de geschikte momenten om ridderzuring te bestrijden in uw weiland !


Na de bespuiting moeten de middelen voldoende tijd krijgen om in de wortels te worden opgenomen. De veiligheidstermijn van deze middelen is 7 dagen. Dit is ook de tijd die nodig is voor een goede opname tot diep in de wortels van de zuring.