Tip •  24-02-2021

Aandachtspunten voor optimaal effect traybehandeling in kool

Something went wrong. Please try again later...
Desktop header Tracer tray  

De belangrijkste reden voor de traybehandeling in kool is een uniforme en vlotte weggroei van de koolplanten na het uitplanten. Plantwegval en groeiachterstand door koolvliegaantasting is een belangrijke plaag die we kunnen voorkomen door een traybehandeling met Tracer.

Koolvliegaantasting resulteert niet alleen in plantwegval, maar ook in een slechte weggroei van het gewas. Daardoor is het gewas gevoeliger voor droogte en stress gedurende de teelt. 

Een bescherming tegen andere plagen zoals rupsen en aardvlo is ook gewenst. Een beginnende aantasting van deze insecten kan worden bestreden met een gewasbespuiting. Plantaantasting door maden van de koolvlieg is wat dat betreft van een andere orde; hier is met een gewasbespuiting niets meer tegen te doen.

Tracer laat tegen koolvlieg al jaren de beste en meest betrouwbare en stabiele werking zien. Het is daarom het meest aangewezen product voor toepassing op de tray. Om optimaal gebruik te maken van deze kracht van Tracer is het ook belangrijk dat het product zo goed mogelijk wordt toegepast. 

Aandachtspunten bij de toepassing voor maximale bescherming in de teelt:

Voor een goede werking moet de actieve stof op de tray door de wortels worden opgenomen. Het is dus belangrijk dat al het product bij de wortels komt en dat de wortels het product goed kunnen opnemen.

 1. Behandel op een licht vochtige kluit. Een met vocht verzadigde kluit zal onvoldoende de spuitvloeistof absorberen, waardoor niet alle actieve stof in de kluit terechtkomt. Een droge kluit is praktisch niet mogelijk, bovendien neemt een heel droge kluit erg moeilijk & traag water op. 
 2. Voer de behandeling uit op licht vochtige planten! Hierdoor zal de vloeistof niet direct hechten aan het blad van de plant. En zal bij het nabroezen de vloeistof gemakkelijk naar het kluitje meeverplaatsen.
 3. Een goede verdeling over alle planten is het belangrijkste op dit moment. De dosering is 12,5 ml per 1000 planten. De hoeveelheid water die hier gebruikt wordt, is eigenlijk niet zo belangrijk: Niet meer dan nodig is om een goede verdeling te krijgen.
 4. Laat niet te veel tijd tussen het toepassen zelf en het afbroezen. Dit om tussentijds aandrogen te voorkomen.
 5. Direct na het toepassen afbroezen/afregenen met voldoende water. Let hierbij op dat er voldoende water wordt nageregend, maar niet te veel in te korte tijd! Dan spoelt het water over de bovenkant van de trays weg. Het water moet wel de tijd krijgen om in de licht vochtige kluit te trekken.
 6. Streef ernaar de behandeling uit te voeren zo kort mogelijk voor afleveren van de planten. In geval de planten door omstandigheden nog even moeten blijven staan: Geef dan gedoseerd water zodat alle vocht in de kluitjes wordt geabsorbeerd, zonder dat de kluiten ‘doorspoelen’ met te veel water.

Een met zorg en aandacht uitgevoerde traybehandeling biedt de koolteler:

 • De meest bedrijfszekere bescherming tegen aantasting door koolvlieg
 • Een goede nevenwerking tegen rupsen de eerste weken na planten
 • Een gezonde en uniforme weggroei van het gewas

Biologisch product

Tracer is een biologisch product & toegestaan in de biologische teelt 

Tracer als traybehandeling is toegelaten in diverse koolsoorten:

 • Bloemkool (incl. Romanesco)
 • Broccoli (incl. Chinese broccoli)
 • Chinese kool (= incl. amsoi, paksoi en andere Oosterse bladkolen)
 • Koolraap
 • Koolrabi
 • Sluitkool (= rode kool, savooie kool, spitskool en witte kool)
 • Spruitkool
 • Sierkool

Ter illustratie deze grafiek van een proef in België uit 2020 die het verschil in werking laat zien bij verschillende behandelingen:


~ Toepassing op licht vochtige kluit in alle behandelingen

De conclusie die met deze proef wordt onderstreept is:

 1. Toepassing traybehandeling zo kort mogelijk voor afleveren/uitplanten
 2. Gedoseerd water geven na toepassing