Tip •  14-01-2021

Luiswerking granulaten pootgoed

Something went wrong. Please try again later...

Vydate 10G is gekend als een aaltjes middel, maar Vydate 10G heeft ook een werking tegen luizen. De luizenwerking van Vydate 10G kan een extra reden zijn om dit granulaat in uw pootgoed toe te passen.

Vydate 10G wordt door de wortels van de poter opgenomen en getransporteerd naar de stengels en bladeren. Vanaf opkomst zijn zo nieuwe stengels direct beter beschermd door deze systemische werking. Dit terwijl een nieuwe stengel anders pas beschermd is wanneer er een bespuiting plaats vindt.

In 2020 is onderzoek gedaan naar de luiswerking van de twee beschikbare granulaten. Het onderzoek is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk. Na opkomst werd wekelijks het aantal luizen per 25 samengestelde bladeren geteld. Hieronder ziet u de resultaten. De opkomstdatum was 5 juni.

Conclusie was dat beide granulaten een vertraging van de luisontwikkeling gaven. Van beide granulaten had Vydate de beste werking. Ook is in 2020 een kasproef uitgevoerd door PPO Lelystad met als doel effect van beide granulaten te testen op luisontwikkeling.  Hieruit kwamen vergelijkbare resultaten.

Wij raden u echter niet aan om later met de bespuitingen te beginnen indien u een granulaat heeft gebruikt. Het is juist een extra instrument om virusoverdracht zoveel mogelijk te beperken nu het percentage declasseringen zo hoog is.

Als het gaat om ritnaalden dan hebben beide beschikbare granulaten een nevenwerking. Deze nevenwerking ontloopt elkaar niet veel en de werking is duidelijk minder dan die van Mocap in het verleden. 

Zowel voor luizen als voor aaltjes geldt dat de periode net na opkomst belangrijk is. De meeste aaltjesschade vindt plaats in het begin van de teelt en de plant is dan ook erg gevoelig voor virusoverdracht. Vydate is beter oplosbaar dan andere producten. Uw gewas wordt daardoor ook onder drogere omstandigheden direct goed beschermd. We hebben nu al drie droge voorjaren achter elkaar gehad. Vydate geeft u daarmee meer bedrijfszekerheid!