Tip •  08-10-2020

Maak van uw herfstgras een kwaliteitskuil

Something went wrong. Please try again later...
Pioneer 1188 herfstgras

Inkuilen onder natte omstandigheden

In het najaar is het vaak een uitdaging om het gras voldoende droog te krijgen. Daarnaast bevat herfstgras vaak veel eiwit. Om dit eiwit goed te kunnen benutten, is een snelle conservering gewenst.

Pioneer® 1188, met maar liefst zes verschillende stammen melkzuurbacteriën, zorgt door de vorming van melkzuur voor een zeer snelle pH-daling, zoals te zien is in de grafiek (rechts).

Deze snelle pH-daling zorgt ervoor dat minder ammoniak ontstaat door eiwitafbraak. Ammoniak heeft een negatief effect op de smakelijkheid van de kuil : de geur van ammoniak heeft een nadelig effect op de voeropname van de koe. Door gebruik van Pioneer 1188 kunt u dus meer eiwit benutten van uw herfstgras.  Daardoor kan u besparen op eiwitrijk krachtvoer.

Pioneer® 1188, met maar liefst zes verschillende stammen melkzuurbacteriën, zorgt door de vorming van melkzuur voor een zeer snelle pH-daling, zoals te zien is in de grafiek (rechts).

Deze snelle pH-daling zorgt ervoor dat minder ammoniak ontstaat door eiwitafbraak. Ammoniak heeft een negatief effect op de smakelijkheid van de kuil : de geur van ammoniak heeft een nadelig effect op de voeropname van de koe. Door gebruik van Pioneer 1188 kunt u dus meer eiwit benutten van uw herfstgras.  Daardoor kan u besparen op eiwitrijk krachtvoer.

 

Verschil combi-middelen en enkelvoudige middelen zoals 1188

Combi-inoculanten bevatten vaak zowel melkzuurbacteriën als een broeiremmer (L. buchneri). In de latere snedes is echter vooral de snelle conservering belangrijk. Het is belangrijk om daar dan ook maximaal op te focussen. Broei is namelijk meestal geen issue in deze kuilen. Daardoor heeft het vaak minder zin om combi-middelen te gebruiken, die zowel wat doen op broei als op conservering. Door het gebruik van het enkelvoudige middel 1188, wordt gezorgd voor een zeer snelle pH-daling.

Voorkom boterzuur

De vorming van boterzuur blijft een actueel onderwerp. Boterzuur wordt geproduceerd door verschillende soorten boterzuurbacteriën, die melkzuur omzetten in boterzuur en diverse gassen. Dit proces kost veel energie. Een hoog boterzuurgehalte betekent dan ook veel voederwaardeverlies. Bovendien neemt de smakelijkheid in kuilen met boterzuur duidelijk af en kan er op het melkgeld worden gekort. 

Belangrijkste oorzaak van boterzuurvorming is, naast verontreiniging met mest, een hoge Ruw As fractie (RAS) in de kuil (ofwel een hoger aandeel grond in de kuil) i.c.m. een laag ds% van het gras. Nat gras doet er erg lang over om stabiel te worden. Daardoor hebben boterzuurbacteriën lang de tijd om zich te ontwikkelen. Het inkuilmiddel 1188 krijgt een natte kuil snel stabiel, zodat er geen boterzuur wordt gevormd en de kuil smakelijk is.  

Werking van Pioneer 1188 : 

  • Verbetert de kuilkwaliteit
  • Minder inkuilverliezen en minder boterzuur
  • Betere opname en meer melk
  • Hoger eiwitgehalte
  • Positief effect op DVE

 

Voor meer informatie staan wij u graag te woord : 

Noord- en Oost-Nederland : Oscar Koppelman : 06 10 34 75 72.

Zuid- en West-Nederland : Arjan Geerets : 06 30 12 44 02.