Article •  08-04-2020

Mais als alternatief gewas

Door de Corona-crisis staan verschillende prijzen in de akkerbouw onder druk. Dit kan akkerbouwers doen besluiten het bouwplan voor 2020 nog iets aan te passen.
 

Mais als bijzonder alternatief

Mais zou in deze bijzondere situatie een alternatief kunnen zijn. Maisrassen die zogenaamd 'dubbeldoel' zijn, kunnen zowel als snijmais en als korrelmais worden geoogst (inclusief CCM/MKS). Een voordeel van de teelt van korrelmais is dat men met de gewasresten een ruime hoeveelheid e.o.s (effectief organische stof) aanvoert. Circa 2.200 kg per hectare.

Aanvoer organische stof

image(810).png    Aanvoer e.o.s. per ha per jaar:
    Snijmais = 700 kg
    Korrelmais/MKS = 2.200 kg
    Grasgroenbemester = 1.100 kg
    Kruisbloemige groenbemester = 875 kg
    Aardappelen = 875 kg

 

 

Organische stof

Organische stof is, zoals u weet, belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid:

  • Verbetert de structuur & bewerkbaarheid van de grond
  • Verhoogt het vasthoudend vermogen
  • Voedinsstoffen worden beter vastgehouden
  • Bevat belangrijke mineralen (komt deels weer vrij)
  • De weerstand van de bodem neemt toe