Article •  09-04-2020

Onkruidbestrijding in suikerbieten

Something went wrong. Please try again later...

De toegevoegde waarde van Lontrel 100 en Gallant 2000

Lontrel en Gallant zijn vertrouwde producten die zich goed laten combineren in de LDS-onkruidbestrijding. We willen u hierbij enkele richtlijnen meegeven voor een geslaagde inzet van zowel Lontrel 100 als Gallant 2000 in suikerbieten.

Lontrel 100

Lontrel kan direct vanaf opkomst van de bieten veilig aan het LDS-systeem worden toegevoegd. Beste effect wordt bereikt onder groeizame omstandigheden. In totaal mag er 3 keer 0,50 L Lontrel worden toegevoegd (1,50 L/ha per teeltcyclus). Er zijn geen aanvullende driftreductie eisen.
Lontrel wordt vaak aan de LDS-combinatie toegevoegd ter versterking tegen lastig te bestrijden éénjarige onkruiden zoals:

  • Veelknopigen (varkensgras, zwaluwtong, perzikkruid en viltige duizendknoop)
  • Composieten (kamille, klein kruiskruid, knopkruid en veerdelig tandzaad)
  • Nachtschadeachtigen (zwarte nachtschade, doornappel en aardappelzaailing)
  • Schermbloemigen zoals hondspeterselie


Daarnaast wordt Lontrel effectief ingezet tegen meerjarige onkruiden als akkermelkdistel, akkerdistel, opslag uit witlof- & cichoreiwortels en als partner tegen aardappelopslag.


Gallant 2000

Het werkingsspectrum van Gallant omvat onkruidgrassen, zoals hanepoot, duist, raaigrassen en straatgras, alsook stuifdek gerst.

De actieve stof haloxyfop is systemisch en moet door het onkruid worden opgenomen. Dit lukt het beste bij groeizame omstandigheden: Een voldoende hoge luchtvochtigheid met een temperatuur tussen de 10˚ en 25˚ graden in 200 – 400 L water/ha.

Gallant altijd combineren met 1 L olie/ha. Er zijn geen aanvullende drift reducerende eisen. Gallant heeft een gunstige prijsstelling en kan probleemloos aan gangbare LDS-combinaties worden toegevoegd.

  • Stuifdek gerst : 0,50 L/ha.
  • Hanepoot, duist en wilde haver : 0,50 L/ha.
  • Raaigrassen : 0,75 L/ha.
  • (Jong) straatgras : 1,00 L/ha.