Article •  16-04-2020

Update onkruidbestrijding grasland

Something went wrong. Please try again later...

Graag delen we enkele overwegingen of onkruidbestrijding in grasland op dit moment zinvol is :

  •  Onkruiden wortelen vaak dieper dan gras. Onkruid neemt daardoor vocht en voedingsstoffen uit de bodem weg, dat onder de huidige droge omstandigheden niet meer voor de grasgroei   beschikbaar is (!)
  •  Momenteel zijn de omstandigheden voor een onkruidbestrijding voor vrijwel alle onkruiden nog goed. Specifiek voor zuringbestrijding zijn wel echt groeizame omstandigheden nodig.
  •  Goed ruwvoer van eigen land is de belangrijke basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie. 

 

Onkruidbestrijding voor de eerste snede is veilig voor het gras en levert direct resultaat op. De ruwvoerkwaliteit van de volgende maaisnedes verbetert direct.

Advies onkruidbestrijding :

  •  TAPIR 1,25 – 1,50 ltr/ha evt. aangevuld met Jepolinex Pro of Cirran
  •  PRIMSTAR 1,50 ltr/ha aangevuld met Jepolinex Pro of Cirran
  •  Voor zuringbestrijding Tapir of Primstar versterken met 0,3 L Starane Top

 

Veiligheidstermijn Tapir, Primstar, Starane Top en Jepolinex Pro is 7 dagen.
Van Cirran is die 14 dagen.
Veiligheidstermijn geldt voor zowel maaien als beweiden.