Tip •  01-10-2020

Onkruidbestrijding in wintergraan

Something went wrong. Please try again later...

Onkruidbestrijding in het najaar heeft enkele voordelen:

  • Resistentie management: Voor de voorjaarsbespuitingen worden meestal zgn. sulfo’s gebruikt. De bodemherbicides in de herfst hebben een ander werkingsmechanisme.
  • U bent minder afhankelijk van weersomstandigheden in het voorjaar zoals een lage RV.
  • Bij vroege zaai en/of hoge onkruiddruk is er minder gewasconcurrentie door een herfsttoepassing.
  • Verwacht u volgend voorjaar veel wortelonkruiden zoals distels, dan is een herfsttoepassing ook zeker te overwegen.

AZ 500 wordt steeds vaker ingezet als bodemherbicide in wintergraan. Hoe kan AZ 500 het beste ingezet worden ?
We bespreken twee opties: met of zonder grasonderzaai.

Wintergraan zonder grasonderzaai

Indien een teler kiest voor een herfsttoepassing, dan wordt veelal standaard een middel tegen onkruidgrassen ingezet. Hieraan AZ  toevoegen geeft extra kracht en lengtewerking op onkruiden zoals dovenetel, ereprijs, herderstasjes, kleine veldkers, muur, kamille en kruiskruid.

ADVIES: Voeg 0,15 liter AZ 500 toe aan middelen zoals Herold, Stomp of Malibu

Wintergraan met grasonderzaai

Wanneer gekozen wordt voor grasonderzaai, dan zijn de mogelijkheden voor onkruidbestrijding ineens een stuk beperkter. Onkruiden zoals ereprijs en dovenetel zijn in het voorjaar lastig te bestrijden. AZ 500 biedt een brede en langdurige bescherming tegen breedbladige onkruiden.

Belangrijke onkruiden die preventief worden bestreden, zijn paarse dovenetel, ereprijs, akkerviool, herderstasje, veldkers, herik, kamille, klein kruiskruid, melde, etc.  

ADVIES: Pas 0,20 ltr/ha AZ 500 toe direct na zaai van de tarwe

De geadviseerde middelen hebben geen contactwerking. Voeg indien er al kruiskruid, muur of kamille bovenstaat 0,050 L Primus per ha toe.

AZ 500 heeft een lange duurwerking. Na toepassing is het niet uit te sluiten dat er na de oogst nog enig effect aanwezig is. Kruisbloemige gewassen zoals bladrammenas en koolzaad zijn gevoelig voor zelfs geringe hoeveelheden AZ 500. Wilt u daarom na het graan een kruisbloemig gewas zaaien, dan adviseren wij voor alle zekerheid eerst een intensieve grondbewerking (10-15 cm) uit te voeren.

Wettelijk gebruiksvoorschrift AZ 500 in wintergraan:

wintergraan