Tip •  05-03-2021

Onkruidbestrijding in zaai- en plantuien in 2021

Something went wrong. Please try again later...

In de onkruidbestrijding van uien verandert nogal wat: Pyramin en Chloor IPC zijn inmiddels verdwenen. Dit jaar zullen we voor het laatste jaar de werkzame stof bromoxynil (Emblem en Bromotril) kunnen gebruiken als contactherbicide na opkomst in uien. Al met al nog meer de noodzaak om de wel beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten.

Het bodemherbicide AZ 500 is breed toegelaten in de uienteelt: in zowel zaaiuien, plantuien (eerste- en tweedejaars), zilveruien, picklers en sjalotten (zaai- en plantsjalot) en knoflook. In dit bericht staan we stil bij de mogelijkheden en aandachtspunten van de toepassing van AZ 500 in uien.

AZ 500 : Een brede en sterke partner als bodemherbicide aan de basis 

In plantuien -> Direct na planten

In zaaiuien -> Vanaf opkomst

AZ 500 is een bodemherbicide met brede werking tegen breedbladige onkruiden. Een tijdige inzet vormt samen met Wing P en Stomp de basis van een preventieve aanpak van onkruiden in uien.

AZ 500 in enkele kernwoorden :

  1. Brede werking tegen onkruid
  2. Zeer gewasveilig in uien
  3. Lange nawerking in de toplaag


AZ 500 heeft (evenals bijvoorbeeld Stomp) een beperkte wateroplosbaarheid.  Dit betekent dat de actieve stof een lange duurwerking heeft in de toplaag en vrijwel niet inspoelt.
Voor een optimale werking is een vochtige bodem / neerslag nodig.

Op welke manier werkt AZ 500 ?

AZ 500 is een bodemherbicide met slechts een beperkte contactwerking. Voor een optimaal effect dient AZ 500 zo vroeg mogelijk in het seizoen te worden toegepast, des te beter en langduriger is de werking.
Na toepassing dient de actieve stof opgenomen te worden door de kiemwortel van het kiemende onkruid. Vervolgens blokkeert de actieve stof de productie van cellulose en het kiemplantje sterft af.

Om op de goede plaats in de toplaag te komen (bij de kiemwortel van het kiemende onkruidje) is vocht nodig. Ideaal zou het zijn als er na de toepassing in uien een bui regen valt. Wat hierbij wel van belang is; AZ 500 breekt niet af wanneer het na de toepassing droog blijft. Als het na 10 dagen gaat regenen zal de actieve stof zich alsnog met het vocht in de toplaag verdelen en zijn werk doen.

Brede werking

AZ 500 versterkt de combinatie van bodemherbicides op breedbladige onkruiden:

  • Veel voorkomende onkruiden zoals kamille, klein kruiskruid, herderstasje, kleine veldkers, witte krodde, herik, muur, melganzevoet, ereprijs en dovenetel
  • Ook tegen veelknopige onkruiden als varkensgras, perzikkruid en zwaluwtong biedt AZ 500 toegevoegde waarde
  • Tegen lastige onkruiden in de uienteelt zoals kroontjeskruid, tuinwolfsmelk, en hondspeterselie heeft AZ 500 toegevoegde waarde, al blijven dit weliswaar lastige onkruiden, ook bij toepassing van AZ 500
  • AZ 500 werkt niet tegen grasachtige onkruiden (ook niet tegen een eventueel ingezaaid stuifdek)


Selectiviteit & mengbaarheid

AZ 500 heeft een werking tegen kiemende breedbladige onkruiden. AZ 500 is beperkt wateroplosbaar en blijft lang bovenin de toplaag actief. Ook bij veel neerslag. Een ui is geen breedbladig gewas: Dit maakt AZ 500 in zaaiuien vanaf het opkomst/kramstadium een veilig product. Zelfs bij tweewassigheid.

In plantuien is toepassing direct na planten mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld Wing P + Stomp.

AZ 500 is een SC formulering en bevat geen olie of uitvloeier en is daarmee zonder probleem mengbaar met andere herbiciden.

Lange nawerking in de toplaag

AZ 500 biedt een relatief lange nawerking. De actieve stof wordt afgebroken door het bodemleven. Afhankelijk van de bodemtemperatuur en -vochtigheid is de lengtewerking meerdere maanden.

Advies- & etiketdosering in uien : 

200 ml AZ 500 per hectare

  • Zaaiuien direct bij opkomst : AZ 500 Toegevoegd aan Stomp of Wing P

  •  Plantuien direct na planten : AZ 500 Toegevoegd aan Wing P + Stomp