Article •  27-04-2020

Onkruidbestrijding in zomergranen

Something went wrong. Please try again later...

De zomergranen zijn inmiddels gezaaid. Door de droogte is de opkomst niet overal egaal. Ook de onkruiden komen boven ondanks de droogte. Met name meldes en zwaluwtong kiemen ook goed onder droge omstandigheden. Rond 10-15 mei vindt jaarlijks meestal de onkruidbestrijding in zomergranen plaats. In deze mailing zetten we de diverse mogelijkheden voor u op een rijtje.
 

 • 1 L Tapir + 1,5 – 2,0 L MCPA
  Tapir = Primstar + Lontrel. Deze combinatie is veilig voor zowel het graan als eventuele grasonderzaai. De MCPA in de combinatie zorgt voor de werking tegen de meldes en ter versterking op eventuele meerjarige onkruiden. De twee groeistoffen Lontrel en MCPA versterken elkaar zodat u de best mogelijke werking heeft op bijvoorbeeld distels.

  MCPA mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Er zijn géén extra driftreducerende maatregelen van toepassing.


 • 1,25 - 1,5 L Primstar + 1,5 - 2 L MCPA
  Jarenlang een betrouwbare standaard geweest en nog steeds veel ingezet. Tapir heeft wel wat voordelen richting perzikkruid en meerjarigen maar Primstar blijft ook nog steeds een goede mogelijkheid. Deze combi is ook veilig voor grasonderzaai.
   
 • 130 gr. Capri Twin + 0,3 L Starane Top + 1 L MCPA + 1 L Olie
  Sterke combinatie als er behalve breedbladige onkruiden óók (jonge) grassen zoals duist en windhalm bestreden moeten worden.
  LET OP: alleen in zomertarwe, níét in zomergerst of haver!
   

Aardappelopslagbestrijding

Bij aardappelopslag kan aan de genoemde combinaties 0,45 L Starane Top worden toegevoegd. Bij Capri Twin de Starane Top dosering verhogen naar 0,45 L. Een éénmalige bespuiting tegen aardappelopslag eist een goede timing. Aardappelen die net bovenkomen groeien vanuit knolreserves en zijn dan moeilijk te bestrijden. Aardappelen groter dan 20 cm hebben inmiddels een sterk wortelstelsel en zijn ook lastig te bestrijden. In de tussenliggende periode (opslag is 10-20 cm groot) is aardappelopslag met één toepassing behoorlijk goed te bestrijden. Bedenk overigens dat er altijd rasverschillen zijn.

Een beter resultaat krijgt u met een dubbele bespuiting. Eerst de standaard bespuiting tegen onkruiden uitvoeren en 14 dagen later de bespuiting 0,45 L Starane Top toepassen. Deze laatste sowieso met ruim water en lage rijsnelheid om de aardappels nog goed te kunnen raken in het gewas.