Tip •  12-03-2021

Rupsen bestrijden zonder de biologie te verstoren

Something went wrong. Please try again later...
Runner_header_desktop  

Een effectieve rupsenbeheersing en -bestrijding wordt steeds lastiger in geïntegreerde teeltsystemen in de glastuinbouw. Een effectieve en selectieve aanpak van rupsen is zeker aan het begin van het seizoen heel belangrijk. Natuurlijke vijanden zijn nog in de kwetsbare opbouwfase, en er is al druk van rupsen. Wilt u de opbouw van nuttigen niet verstoren en een goede werking tegen rupsen?

Daar is de inzet van Runner op zijn plek :

 • Runner heeft een goede werking tegen rupsen
 • Runner heeft naast de werking op rupsen ook een werking op de eitjes van rupsen en op de volwassen vlinders
 • Runner is volledig veilig voor alle biologie (Ook als deze nog in opbouw is)
 • Runner is volledig veilig voor bijen en hommels


Veilig voor alle biologie

De werking van Runner is gebaseerd op een hormoon dat alleen bij rupsen voorkomt. Hierdoor is Runner veilig voor elk insect dat geen rups als larvestadium kent. Dus Runner is veilig voor alle sluipwespen, roofwantsen, roofmijten, galmuggen en andere natuurlijke vijanden. Ook een populatie van nuttigen die nog in opbouw is, ondervindt geen hinder van een Runner-bespuiting. 

Werkingswijze tegen rupsen

Runner heeft een goede werking tegen de veel voorkomende rupsen van bijvoorbeeld, de Turkse mot, de Floridamot en gamma-uil. Direct na opname van de actieve stof gaat de rups vervellen. De vraat van de rups stopt binnen enkele uren -> De rups doet dan al geen schade meer (!!!). Vervolgens ontwikkelt de rups een nieuwe huid, maar raakt zijn ‘oude’ huid niet kwijt. Dit is het effect van de Runner. De rups komt ‘knel’ te zitten met twee huiden en zal na 4 tot 6 dagen sterven.


De werking van Runner door foto's in beeld gebracht :
Links : Vraatstop binnen enkele uren
Midden : Na 24 uur : een rups met 2 huiden
Rechts : Na 4-6 dagen : volledige afsterving

Ook werking op andere stadia: eitjes & vlinders

Een ander kenmerk van Runner is de dodende werking op de eitjes van rupsen. Als eieren van rupsen worden afgezet op plantdelen die met Runner zijn behandeld dan zullen zich uit deze eieren geen rupsen ontwikkelen. Dit betekent dat u Runner flexibel kunt inzetten zodra de eerste motten vliegen. Volwassen motten die worden blootgesteld aan Runner produceren veel minder eieren en een groot deel van deze eieren is ook steriel.
Het grote voordeel van deze effecten is dat de ontwikkeling van de populatie van rupsen vroeg in het seizoen al grondig wordt onderbroken.

ADVIES

 • Start op tijd, wees gericht op de inzet van Runner begin ei-afzet. Jonge rupsen eten relatief veel en vervellen vaak waardoor Runner zijn beste werking laat zien op jonge rupsen
 • Runner is niet-systemisch. Een goede bedekking van het gewas met voldoende spuitvloeistof is daarom heel belangrijk


Dosering: 40 ml Runner per 100 L water

Runner is toegelaten in diverse teelten onder glas:

 • Bloemisterijgewassen
 • Tomaat
 • Paprika
 • Spaanse peper
 • Aubergine 

Uit : Vakblad Bloemisterij nr. 9 2021 :

“De bestrijding van Turkse mot is een complexe puzzel geworden. De rups laat zich steeds vroeger in het seizoen zien en de mogelijkheden om daar effectief iets aan te doen zonder de biologie te verstoren zijn beperkt.”