Tip •  16-07-2020

Tracer als partner tegen trips in de uienteelt

Something went wrong. Please try again later...

Deze periode van het jaar rondom de graanoogst is traditioneel oppassen geblazen met een mogelijk sterke toename van trips in de uien. Qua uiengewas is de bolvorming volop aan de gang. Waar eerder in het seizoen een sterk systemisch product als Batavia goede papieren heeft tegen trips, komt die aanzienlijk minder tot zijn recht wanneer de groei van de ui op de bol gericht is en niet meer op het loof.

Bovendien zien we vaak al aanwezige trips in het gewas:
Zowel volwassenen als larven; de tripsgeneraties gaan door elkaar heen lopen.

Soorten trips

Ook is er in de praktijk in deze fase vaak sprake van zowel Tabakstrips alsook van invliegende Akkertrips. De laatstgenoemde zijn vooral de volwassenen die veel zuigschade kunnen veroorzaken in het uiengewas. Ze komen vaak invliegen vanuit (oogstbare) graszaad- of graanpercelen. Deze Akkertrips zullen zich niet vermeerderen in de uien, dus bestrijding moet gericht zijn op de volwassenen; niet op de larven.

Van de beschikbare middelen die we in deze fase van de teelt kunnen inzetten is Tracer het product met de sterkste direct dodende werking.

Bovendien is Tracer effectief tegen zowel Tabakstrips als Akkertrips.

Op aanwezige trips (zowel larve als volwassene) is de inzet van Tracer het meest op zijn plaats. Tracer beschikt over zowel de direct dodende werking als over een goede duurwerking.

Advies & aandachtspunten:

Tripsbestrijding in uien is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk te weten wanneer u relatief het beste effect heeft van de bespuiting:

  • Tracer 0,2 ltr per hectare + uitvloeier.
  • Toevoeging van een lokstof (bijv. Attracker) versterkt het direct dodende effect op trips.
  • Pas voor een maximaal effect Tracer toe in de vroege ochtend of in de late avond. Dit omwille van de huidige zomerse omstandigheden met veel instraling overdag.
  • Om zo goed mogelijk op de plaats te komen waar de trips zich bevindt is een goede indringing in het gewas belangrijk. Gebruik daarvoor voldoende water, een middengrove druppel en een niet te hoge rijsnelheid.

 

Samengevat Tracer heeft volgende eigenschappen:

  • Direct dodende werking EN lengtewerking
  • Bestrijdt zowel Tabakstrips als Akkertrips
  • Een biologisch product met een gunstig profiel naar milieu, residuen en nuttige insecten
  • Bestrijdt zowel larven als volwassen trips