Tip •  18-01-2021

Tracer traybehandeling : de sterkste tegen koolvlieg

Something went wrong. Please try again later...

Teeltseizoen 2021 is bij de plantenkweker inmiddels begonnen. De eerste planten groeien richting het  moment van afleveren dit voorjaar. Kort voor het afleveren wordt een traybehandeling uitgevoerd om aantasting en plantwegval door koolvlieg te voorkomen.

Een aantasting resulteert niet alleen in plantwegval. Ook zorgt een aantasting voor een wisselende gewasstand. Bovendien maakt een minder vitaal wortelstelsel de plant ook gevoeliger voor droogtestress. Alle redenen om voor het maximaal haalbare te gaan. Voor de bestrijding van de koolvlieg is Tracer nog steeds de juiste keuze! Bovendien is Tracer een biologisch product met skal erkenning! 

Technische eigenschappen van Tracer:

  • Sterkste op de tray tegen aantasting en plantwegval door koolvlieg.
  • Goede nevenwerking tegen rupsen in de eerste weken na het uitplanten.
  • Tracer biedt bedrijfszekerheid -> Snelle en uniforme weggroei. In bloemkool en broccoli geeft dit een hoog oogstpercentage in minder oogstbeurten. 

Goed werkbaar etiket: Voor zowel plantenkweker als koolteler

Tracer heeft een goed werkbaar etiket voor de plantenkweker. Het kent geen beperkingen qua toepassingstijdstippen of het aantal toepassingen per jaar. Tracer is toegelaten in heel veel (bio)koolsoorten. Hierdoor is het gemakkelijk toepasbaar voor de plantenkweker. 

Voor de koolteler: koolplanten die een Tracer-traybehandeling gehad hebben, mogen tijdens de teelt indien nodig nogmaals met Tracer behandeld worden. Voor broccoli en bloemkool, in geval van een dubbelteelt, mogen beide teelten worden behandeld met Tracer.