Tip •  25-06-2020

Tripsbestrijding in de uienteelt

Something went wrong. Please try again later...

In de uienteelt is een effectieve bestrijding van trips één van de grotere uitdagingen geworden de laatste jaren. De eerste signalen van seizoen 2020 geven opnieuw aan dat aandacht en alertheid vereist is om op het juiste moment de juiste maatregelen te nemen.

A)    Het begint met een goed groeiend gewas.

B)    Vervolgens op tijd starten met de voornamelijk preventieve inzet van Batavia. Dit onder groeizame omstandigheden vóórdat er sprake is van een aanwezige tripspopulatie in het gewas.

C)    Vervolgens, wanneer de sterke loofgroei tempert en de bolvorming van de ui start, komt de systemische werking minder tot zijn recht. Bovendien zien we dan vaak al aanwezige trips in het gewas: Zowel volwassenen als larven; de tripsgeneraties gaan wat door elkaar heen lopen. Dit wordt een belangrijke periode om alert te zijn en zo nodig op tijd actie te ondernemen.

Soorten trips

Bovendien is er in de praktijk in die fase vaak sprake van zowel Tabakstrips (Batavia is vooral effectief op de larven van de Tabakstrips) alsook van invliegende Akkertrips. De laatstgenoemde zijn vooral de volwassenen die wel degelijk ook zuigschade doen aan het uiengewas. Ze komen vaak invliegen vanuit (oogstbare) graszaad- of graanpercelen.

Deze Akkertrips zullen zich niet vermeerderen in de uien, dus bestrijding moet gericht zijn op de volwassenen; niet op de larven. Immers, ook deze Akkertrips doet wel degelijk ook schade aan het uiengewas.

Van de beschikbare middelen die we in deze fase van de teelt kunnen inzetten is Tracer het product met de sterkste direct dodende werking.

Bovendien is Tracer effectief tegen zowel Tabakstrips als Akkertrips.

Op aanwezige trips (zowel larve als volwassene) is de inzet van Tracer het meest op zijn plaats. Tracer beschikt over zowel de direct dodende werking als over een goede duurwerking.

Hoe werkt Tracer ?

Tracer wordt opgenomen in de buitenste cellenlaag van het gewas, onder de waslaag van de plant. Tracer verdeelt zich lokaal naar moeilijker te bereiken plaatsen van de plant. Vaak vooral op deze plaatsen prikken tripslarven de cellen aan en zuigen deze leeg. Hierdoor krijgt de trips het middel binnen en sterft.

Advies:

Tripsbestrijding in uien is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk te weten wanneer u relatief het beste effect heeft van de bespuiting:

  • Tracer 0,2 ltr per hectare, aangevuld met een uitvloeier en een lokstof (bijv. Attracker) versterkt het direct dodende effect op trips.
  • Pas voor een maximaal effect Tracer toe in de vroege ochtend of in de late avond. Dit omwille van de huidige zomerse omstandigheden met veel instraling overdag.
  • Om zo goed mogelijk op de plaats te komen waar de trips zich bevindt is een goede indringing in het gewas belangrijk. Gebruik daarvoor voldoende water, een middengrove druppel en een niet te hoge rijsnelheid.
  •  

Samengevat heeft Tracer de volgende eigenschappen:

  • EN direct dodende werking EN lengtewerking
  • Bestrijdt zowel larven als volwassen trips
  • Een gunstig profiel naar milieu, residuen en nuttige insecten
  • Bestrijdt zowel Tabakstrips als Akkertrips
  • Een biologisch product