Tip •  08-07-2020

Virusbescherming pootgoed blijft belangrijk zo lang het gewas groen staat

Something went wrong. Please try again later...
CloserPootgoedJuly2020Tip

Terecht is er veel aandacht voor virusbescherming in pootgoed vanaf opkomst. Zonder twijfel is dat een heel belangrijke periode om het gewas maximaal tegen luis en virusoverdracht te beschermen.

Dat wil niet zeggen dat virusbescherming na de bloei van het gewas een stuk minder belangrijk wordt. Opvallend is de tabel van de NAK hiernaast: De grafiek geeft het gemiddelde % virusbesmetting weer per week nadat de loofdoding is uitgevoerd.

Bij loofdoding in week 28 (begin juli) is het viruspercentage gemiddeld 11%.
Bij loofdoding in week 35 (eind augustus) loopt het viruspercentage op naar gemiddeld 32%.
Cijfers zijn het gemiddelde over de periode 2013 t/m 2018.


Conclusie : Bescherming van pootgoed tegen luis en virusoverdracht blijft belangrijk zolang het gewas groen staat !

GrafiekCloserLarge
GrafiekCloserLarge

Dat wil niet zeggen dat virusbescherming na de bloei van het gewas een stuk minder belangrijk wordt. Opvallend is de tabel van de NAK hiernaast: De grafiek geeft het gemiddelde % virusbesmetting weer per week nadat de loofdoding is uitgevoerd.

Bij loofdoding in week 28 (begin juli) is het viruspercentage gemiddeld 11%.
Bij loofdoding in week 35 (eind augustus) loopt het viruspercentage op naar gemiddeld 32%.
Cijfers zijn het gemiddelde over de periode 2013 t/m 2018.


Conclusie : Bescherming van pootgoed tegen luis en virusoverdracht blijft belangrijk zolang het gewas groen staat !

 

Praktijk

In de praktijk zal de aandacht van de teler zich na de bloei gaan richten op maatsortering en loofdoding. Zeker de loofdoding zal dit jaar daarbij de nodige aandacht vragen. Weest u ervan bewust dat naast loofdoding en maatsortering ook virusbescherming dus een belangrijk aandachtspunt blijft: zolang het gewas groen is blijft virusbescherming belangrijk !

Closer is een effectieve partner om na bloei van het gewas te worden ingezet. Het is zeer effectief tegen luis en draagt bij aan een optimale bescherming van pootaardappels tegen virusoverdracht. Closer heeft een nieuwe werkingswijze en is dus een welkome aanvulling in het resistentiemanagement.

Closer bezit de volgende belangrijke eigenschappen:

  • Snelle direct dodende werking op luis
  • Lange duurwerking tegen luis
  • Gunstig milieu- en residuprofiel 


Snelle direct dodende & Lange duurwerking

Onderstaande grafiek toont de lange werking van Closer in een demoproef op aardappeltopluis in 2019. Ook in proeven tegen andere luizensoorten (zoals de perzikbladluis) zien we deze lange duurwerking.

Closer in pootaardappels

Closer toont zich in meerjarige virusproeven in pootgoed de sterkste van de beschikbare luisdoders. De huidige toelating van Closer is beperkt tot toepassing na de bloei van het gewas. Om optimaal gebruik te maken van de eigenschappen adviseren we een bespuiting met CLOSER direct na de bloei van het gewas. Op die manier komen zowel de snelle direct dodende werking als ook de lange duurwerking tot zijn recht.