Article •  12-05-2020

Vrijstelling verleend Tracer ter bestrijding van Drosophila suzukii

Something went wrong. Please try again later...

in de onbedekte teelt van kers en druif en in de bedekte teelt van braam

In de staatscourant van 11 mei 2020 staat de verleende vrijstelling van Tracer vermeld voor gebruik ter bestrijding van Drosophila suzukii in de onbedekte teelt van kers en druif & in de bedekte teelt van braam.

Tracer is reeds ‘normaal’ toegelaten ter bestrijding van Suzuki-fruitvlieg in de teelt van :

  • Aardbeien (bedekte & onbedekte teelt)
  • Bessen (bedekte & onbedekte teelt)
  • Braam-en framboosachtigen (onbedekte teelt)

De termijnen waarvoor de vrijstelling geldt is voor de genoemde teelten als volgt:

  • In de onbedekte teelt van kers met ingang van 11 mei tot 31 augustus 2020
  • In de onbedekte teelt van druif met ingang van 15 juli tot 30 oktober 2020
  • In de bedekte teelt van braam met ingang van 1 augustus tot 28 november 2020

Er gelden driftbeperkingen bij het gebruik van Tracer in deze teelten. Belangrijk om te weten hierbij is dat er dit jaar voor kers en druif onderscheid wordt gemaakt in driftreductieklassen: Die zijn afhankelijk van het aanwezig zijn van Suzuki-fruitvlieggaas en/of regenkappen. Hiermee is de toepasbaarheid voor de praktijk verbeterd. Raadpleeg voor meer informatie de publicatie staatscourant 11 mei 2020.

Tracer niet toepassen als gewassen actief worden bevlogen door bijen of hommels. Als de spuitvloeistof is opgedroogd, is het veilig voor bijen en hommels.