Publication •  13-05-2020

Wat te doen tegen wortelonkruiden en aardappelopslag in wintergraan

Something went wrong. Please try again later...

Wortelonkruiden zoals distels, veenwortel, hoefblad en haagwinde zijn in veel gewassen moeilijk te bestrijden onkruiden. Graan is het gewas waarin u het beste én met de minste kosten deze meerjarigen goed kunt aanpakken. Benut daarom die kans!

Gebruik veel water (400-500 liter) en rij niet te snel (max 5 km/u). Pas dan kunt u de meerjarigen ook onderin het graangewas voldoende raken. Dit heeft grote invloed op het eindresultaat!

TAPIR is in veel gevallen het aangewezen middel om de meerjarigen te bestrijden. Door de EC-formulering wordt TAPIR goed en snel opgenomen door het onkruid.

Distels

In het verleden hebben we diverse proeven uitgevoerd tegen akkermelkdistel. Deze proeven hebben we behalve direct na de toepassing, ook nog het jaar erop beoordeeld. Alleen bij de combinaties van TAPIR en MCPA waren na 1 jaar de akkermelkdistels nog steeds voor 92-95% bestreden! Dit doordat de Lontrel en de MCPA elkaar versterken. Akkermelkdistel het beste bestrijden als ze 6 bladeren hebben, akkerdistels als ze minimaal 20 cm lang zijn.

Veenwortel
Alle drie de werkzame stoffen van TAPIR (fluroxypyr, florasulam en clopyralid) hebben een werking op veenwortel. Vanwege de beperking van max. 1 Liter TAPIR/ha adviseren wij om een 0,5 L PRIMSTAR of 0,3 L STARANE TOP toe te voegen.  Veenwortel is immers een lastig onkruid. Veenwortel bestrijden als de planten minimaal 20 cm lang zijn. Het is een moerasplant, voor een goede werking dient de grond voldoende vochtig te zijn.

Haagwinde
Ook dit onkruid is goed te bestrijden met de combinatie van TAPIR en PRIMSTAR of STARANE TOP. Voor een goede bestrijding moeten de planten wel gemiddeld 25 cm lang zijn.

Zaadonkruiden die overgebleven zijn

Na de onkruidbestrijding in het na - of voorjaar kunnen nog onkruiden als kamille, klein kruiskruid, zwaluwtong en nachtschade overgebleven zijn. Tapir bestrijdt al deze onkruiden prima. Als er ook melden voorkomen TAPIR combineren met MCPA.

Advies voor bestrijding van wortel- en zaadonkruiden in graan:

Nadruk op distels : 1 L/ha TAPIR + 1,5-2 L/ha MCPA

Nadruk op veenwortel, haagwinde : 1 L/ha TAPIR + 0,5 L/ha Primstar of 1 L/ha TAPIR + 0,3 L/ha Starane Top     

Toepassing kan tot en met het volledig verschijnen van het vlagblad.
Het beste effect op wortelonkruiden krijgt u bij groeizame weersomstandigheden.

STARANE TOP sterk op aardappelopslag

Ook dit jaar zien we weer aardappelopslag. Als potentiële bron van Phythophtora en vermeerdering van aaltjes is het zaak deze opslag goed te bestrijden.  Starane Top geeft in onze proeven de beste bestrijding van aardappelopslag in granen.

Advies: 0,6 L/ha STARANE TOP of  1 L/ha TAPIR + 0,6 L/ha STARANE TOP

Toepassen als de aardappelopslag gemiddeld 10-20 cm hoog is.