Exalt web

Exalt™

Insecticide

Exalt is een nieuw insecticide beschikbaar voor grondgebonden teelten onder glas.

Exalt bevat 25 gram per liter Spinetoram in een suspensieconcentraat (SC)-formulering.

Exalt is het ‘zusje’ van Conserve, een goedgekend product in de sierteeltgewassen onder glas dat evenzo een SC-formulering is.

Kenmerk van deze SC-formuleringen is dat ze zeer zacht zijn voor het gewas. Exalt is effectief tegen dezelfde insecten als Conserve: trips, rups en (mineer)vlieg.

Exalt wordt toegepast in een dosering van 2.0 tot 2.4 ltr per hectare afhankelijk van de teelt. Exalt wordt gekenmerkt door een sterke direct dodende werking en een lange nawerking. De mobiele stadia van het plaaginsect zijn gevoelig.

Werkingswijze 

Exalt bevat de werkzame stof Spinetoram. Spinetoram is familie van spinosad. Zowel spinetoram als spinosad vallen in dezelfde chemische groep als het gaat om werkingswijze: IRAC groep 5. 

Spinetoram is net zoals spinosad van 100% natuurlijke oorsprong. Spinetoram onderscheidt zich van spinosad door een aanvullende behandeling van de actieve stof.

Deze behandeling zorgt ervoor dat spinetoram in vergelijking met spinosad:

  1. Actiever is: sterkere werking met minder grammen actieve stof
  2. Beter UV-stabiel is: sterkere en langere werking


Translaminaire werking & aandacht voor optimale toepassing

Exalt wordt in de eerste plaats door het schadelijke insect opgenomen door vraat. Daarnaast is Exalt ook effectief bij direct contact van het plaaginsect met de actieve stof. 

Exalt bezit EN een goede direct dodende werking EN een goede lengtewerking door opname in de cellenlaag van het gewas en de eerdergenoemde translaminaire werking.

Binnen in het insect grijpt de actieve stof in op het zenuwstelsel.

Exalt heeft een heel goede translaminaire werking. Hierdoor wordt de actieve stof die op de bovenkant van het blad wordt gespoten door het blad heen verdeeld naar de onderkant van het blad.

Om dieper in het gewas zittende insecten goed te bereiken (zoals trips, maar ook (mineer)vlieg) is er aandacht vereist voor een optimale toepassing en indringing in het gewas.

Resistentiemanagement

Bij onzorgvuldig gebruik kan zich resistentie ontwikkelen van het plaaginsect tegen de actieve stof of de groep van actieve stoffen die dezelfde werkingswijze hebben. In dit geval zijn dat 2 actieve stoffen: zowel spinosad (merknaam Conserve en Tracer) als spinetoram (merknaam Exalt). Let er daarom op dat Exalt en Conserve/Tracer worden afgewisseld met middelen met een andere werkingswijze.