Instinct_voor-een-goed-gewas-mais-is-stikstof-nodig

Instinct™

Mede door regelgeving kunnen we steeds minder stikstof aan gewassen geven. Het wordt dus steeds belangrijker om te zorgen dat er geen stikstof verloren gaat door uitspoeling of vervluchtiging. Instinct™ kan hier een hulpmiddel bij zijn.

 

Instinct blokkeert de omzetting van ammoniumstikstof naar nitraatstikstof voor een periode van circa 6 weken, afhankelijk van de bodemtemperatuur. 

Instinct voorkomt stikstofverlies in de bodem

Ammoniumstikstof wordt gebonden aan bodemdeeltjes. Door de stikstof langer in de ammoniumvorm te houden, voorkomt u stikstofverlies door uitspoeling en/of vervluchtiging.

Stikstofstromen uit drijfmest

In drijfmest is de stikstof organisch gebonden of in de ammoniumvorm aanwezig. De organisch gebonden stikstof kan in de loop van het seizoen door mineralisatie vrijkomen. De ammoniumstikstof wordt gebonden aan bodemdeeltjes. Door nitrificatie wordt de ammoniumstikstof omgezet in nitraatstikstof. Nitraatstikstof kan door regen uitspoelen of door denitrificatie verdwijnen als stikstofgas.

Instinct blokkeert de omzetting van ammonium-stikstof naar nitraat-stikstof waardoor stikstofverlies wordt voorkomen. Mais kan stikstof zowel in de ammonium- als in de nitraatvorm opnemen.

De voordelen van Instinct toegevoegd aan de drijfmest

Verzekering dat de stikstof langer beschikbaar is

Checklist logo

Milieuvoordelen (minder nitraatuitspoeling en minder denitrificatie)

Checklist logo

Gemiddeld hogere opbrengst

Checklist logo

Gewassen krijgen volgens de huidige gebruiksnormen minder N dan nodig voor een optimale opbrengst, dus alle verliezen moeten worden vermeden.

Instinct past in de stikstofbehoefte van mais

In bovenstaande grafiek wordt de stikstofopname door mais afhankelijk van het gewasstadium weergegeven. U ziet dat maus vooral veel stikstof opneemt in de periode van het 6-bladstadium tot de vorming van het laatste blad, vaak circa half juni tot half/eind juli. Drijfmest wordt voor zaai van de mais toegediend, meestal eind maart-half april. Dit betekent dus dat we in de periode april, mei en begin juni vooral moeten zorgen dat we de stikstof niet kwijtraken.

Instinct voorkomt verlies van stikstof door uitspoeling of vervluchtiging doordat de stikstof langer als ammoniumstikstof aanwezig blijft. U heeft met Instinct een verzekering dat de stikstof niet verloren gaat bij veel neerslag.

Toepassing in de praktijk

Instinct kan in een dosering van 1,7 L/ha door de drijfmest gemengd worden bij het vullen van de tank of tijdens het uitrijden van de mest. Er is hiervoor geschikte apparatuur op de markt.