Questar granen

Questar™

Fungicide

Questar™ is een nieuw middel op basis van de actieve stof Inatreq™ Active. 

Inatreq active is een actieve stof van natuurlijke oorsprong. Deze wordt geproduceerd via fermentatie door de bodembacterie Streptomyces. Vervolgens is een behandeling nodig om de stabiliteit en de werking van actieve stof veilig te stellen. 

Questar kent een sterke preventieve en curatieve werking tegen Septoria. En een preventieve werking tegen roest.

Nieuwe chemische familie & nieuwe werkingswijze in graan

Inatreq is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe chemische familie binnen de granen: de Picolinamides. Inatreq werkt in op de ademhaling van de schimmel, op het complex III - Qii. Dat staat voor Quinone Inside Inhibitor. Het molecuul blokkeert van binnenuit de ademhaling van de cel.

 

Een compleet nieuwe molecule

Hoe werkt Inatreq?

Inatreq heeft een sterke preventieve en curatieve werking tegen septoria. En een preventieve werking tegen roest. De actieve stof, opgenomen in de plant, verdeelt zich door het blad naar de onderzijde en verdeelt zich opwaarts systemisch door de plant:

  • Translaminair
  • Opwaarts systemisch

Inatreq moet altijd worden toegepast in combinatie met een fungicide met een andere werkingswijze en werking op Septoria. Dit i.v.m. resistentiemanagement om ook de komende jaren de uitstekende werking te behouden.

Formulering Questar

QUESTAR bevat 50 g/L FENPICOXAMID onder de commerciële naam Inatreq active. Questar bevat een i-Q4 formulering. Dit betekent zoveel als een verbeterde EC-formulering. Dit om de opname van de actieve stof in het blad te optimaliseren. Deze geoptimaliseerde i-Q4 formulering geeft een uitstekende bedekking van het blad, verbetert de retentie (afstoten) van de spuitdruppels en biedt dus een zekere flexibiliteit en bedrijfszekerheid in toepassing.

Ideaal toepassingsmoment

Het is ideaal om van de dauw te profiteren, zeker tijdens een warme periode. Daarom momenteel dus behandelen ‘s ochtends vroeg bij bladtemperaturen onder de 20°C/25°C. 

 

Regenvastheid

Questar wordt snel opgenomen in de waslaag van het blad. Binnen 30 minuten na toepassing mag er regen vallen, de actieve stof zal zijn werk blijven doen. 

Toepassing Questar NLD

Toepassing QUESTAR-combinatie op T2

T2 = Stadium vlagblad uit - begin aarvorming.

Pas QUESTAR toe in combinatie met een andere actieve stof effectief tegen septoria en/of roesten

Positionering Questar

Het resultaat van een fungicidebehandeling wordt voor een groot deel bepaald door het moment waarop deze wordt ingezet in het groeiseizoen. Voor een optimale gewasopbrengst is het belangrijk dat de laatste 3 bladeren van het graan zo lang mogelijk gezond blijven. De uiteindelijke graanopbrengst van het gewas wordt gerealiseerd door deze 3 bladeren, en dan met name het laatste zogenaamde vlagblad.

Hoe de bladeren van het graan tellen?

Tijdens de groei: wanneer men spreekt over F1, dan spreekt men over het eerste blad dat men op dat moment ziet (vanaf bovenaan) en dat volledig is ontwikkeld/ontvouwd. 

Later, wanneer alle bladeren van de plant aanwezig zijn, spreekt men van de definitieve F1, F2, F3… F1 zal dus het laatste blad zijn dat volledig uit staat.

Wanneer behandelen?

De totale bescherming van deze laatste 3 bladeren is niet makkelijk te beoordelen. De beperkte opwaartse systemiciteit van fungiciden laat niet echt toe de nog niet volledig ontwikkelde bladeren te beschermen. De groei van de granen moet dus worden opgevolgd en er dient behandeld te worden van zodra ziektes verschijnen na 1e-2e knoop. Vanaf het stadium laatste blad volledig uit, vinden de waarnemingen plaats op de 3 bovenste definitieve bladeren.

Regenvastheid

Questar wordt heel snel opgenomen in de waslaag van het blad.  

Op basis van proeven waarbij de neerslag wordt gesimuleerd, volstaat 30 minuten tussen de bespuiting en een regenbui. Questar wordt daarnaast ook gekenmerkt door een translaminaire werking wat een homogene bescherming biedt aan de boven- en onderkant van het behandelde blad. 

Resultaat: Geen significante vermindering in de werking van Questar onder variabele omstandigheden. 

Weersomstandigheden

Het is ideaal om van de dauw te profiteren, zeker tijdens een warme periode, en dus te behandelen ‘s ochtends vroeg bij bladtemperaturen onder de 20°C/25°C. Met de veranderende weersomstandigheden wordt behandelen ’s morgen vroeg of ’s avonds laat meer en meer het nieuwe normaal ... Wind en regen zijn natuurlijk te vermijden. Bij sterke wind: ‘s avonds na 18u gaat deze meestal wat liggen.