AZ 500
Aandachtspunten tripsbestrijding in prei

Een effectieve bestrijding van trips staat hoog op het lijstje. In meerdere teelten, maar zeker ook in de teelt van prei. Alertheid blijft geboden. Bij gematigd weer en groeizame gewassen zal dat redelijk goed te doen zijn. Onder zomerse droge en warme omstandigheden moeten we alle zeilen bijzetten.

Een tijdige en efficiënte bestrijding van trips is nodig om kwaliteitsprei te kunnen oogsten en afleveren.

De vermeerdering van trips in het gewas gaat een stuk sneller bij hogere temperaturen en daarmee ook de schade die ze aanrichten. Ook in dergelijke moeilijke omstandigheden blijft Tracer trips bestrijden dankzij een unieke werkingswijze :

  • Tracer bezit zowel een knockdown werking als ook een goede lengtewerking.
  • Tracer bestrijdt zowel de larven als ook de volwassen trips waardoor een optimaal resultaat wordt behaald.
  • Tracer is beschermd tegen afbraak door UV doordat het product onder de waslaag in de buitenste cellenlaag wordt opgenomen. Tracer blijft daarom ook bij zonnig weer actief.
  • Tracer is een biologisch product en ook toegelaten in de biologische teelt.
  • Tracer heeft een gunstig profiel naar milieu, nuttige insecten en residuen.


Hoe werkt Tracer ?

Tracer gaat door de waslaag van het gewas heen en wordt opgenomen in de buitenste cellenlaag van het gewas. Tracer verdeelt zich lokaal naar moeilijker te bereiken plaatsen van de plant. Vaak vooral op deze plaatsen prikken tripslarven de cellen aan en zuigen deze leeg. Hierdoor krijgt de trips het middel binnen en sterft.

Advies

Tripsbestrijding in prei is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk te weten wanneer u relatief het beste effect heeft van de bespuiting :

v  Tracer 0,2 ltr per hectare, aangevuld met een uitvloeier en een lokstof (bijv. Attracker) versterkt het direct dodende effect op trips.

v  Pas voor een maximaal effect Tracer toe in de vroege ochtend of in de late avond. Dit omwille van de huidige zomerse omstandigheden met veel instraling overdag.

v  Om zo goed mogelijk op de plaats te komen waar de trips zich bevindt is een goede indringing in het gewas belangrijk. Gebruik daarvoor voldoende water, een middengrove druppel en een niet te hoge rijsnelheid.


TRACER bestrijdt ook preimot en mineervlieg

Jonge rupsen van de preimot gedragen zich als mineerders. Contactmiddelen kunnen dergelijke insecten moeilijk bereiken. Grotere rupsen vreten in het hart van de plant. De grootste schade wordt rond augustus veroorzaakt door de 2de generatie. Tracer bestrijdt zowel de jonge minerende rupsen en de grote rupsen evenals de motjes.

De larven van de mineervlieg vreten in de bladeren in een slingerende gang. Zowel de minerende larven als de zuigende vliegen worden door Tracer bestreden.

Tracer dringt diep in het blad waardoor het een zeer goede bestrijding geeft van preimot en mineervliegen.

Afwisseling met andere insecticiden
Tracer mag maximaal vier keer per seizoen gebruikt worden om resistentievorming te voorkomen. Tracer wordt daarom best afgewisseld met andere effectieve middelen.