Onkruidbestrijding in de uienteelt
Elk jaar een nieuwe uitdaging

Uien telen is een boeiend vak. De onkruidbestrijding is steeds een uitdaging op zich. Elk seizoen is anders, en de weersomstandigheden bepalen voor een groot deel de middelenkeuze en het effect van de bespuiting. Hierbij willen wij de mogelijkheden van onkruidbestrijding in uien met onze producten bespreken.


Bodemherbicide AZ500

AZ500 heeft de laatste jaren zijn vaste plek in de onkruidschema's in uien gekregen. AZ500 is een bodemherbicide met vrijwel geen contactwerking en toont zich een waardevolle aanvulling tegen breedbladige onkruiden in uien. De optimale werking van AZ500 wordt verkregen door hem zo vroeg mogelijk in de teelt toe te passen.

In plantuien betekent dat direct na het planten, in zaaiuien direct bij opkomst/in het kramstadium. AZ500 versterkt de andere middelen in de mix op breedbladige onkruiden. AZ500 werkt in hoofdzaak via de bodem op kiemende onkruiden. AZ500 is beperkt wateroplosbaar en blijft lang bovenin de toplaag actief, ook bij veel neerslag. Het is een SC formulering en bevat geen olie of uitvloeier en is daarmee zonder probleem mengbaar met andere herbiciden. AZ500 mag 1 X per seizoen in een dosering van 0,2 ltr/ha worden toegepast. Ook bij een tweewassige opkomst en stand van het gewas is AZ500 veilig inzetbaar.
N.B. Bij nateelt van een kruisbloemige groenbemester adviseren we een intensieve rondbewerking uit te voeren bij inzaai hiervan.

Contactherbicide STARANE TOP

Starane Top is in de teelt van uien een welkome aanvulling bij de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals kleefkruid, varkensgras, zwaluwtong en zwarte nochtschode. Daarnaast ervaren we in de praktijk dat Starane Top een welkome versterking geeft van de LDS-combinatie (zoals Emblem/Bromotril en/of Lentagran) op diverse onkruiden. En belangrijk is dat Starane Top als contactherbicide relatief zacht is voor het uiengewas. Let op: Starane Top is een contactherbicide dat in uien veilig kan worden toegepast met inachtneming van de daarvoor geldende spelregels!!

Pas Starane Top altijd toe met een grove druppel, een niet te hoge rijsnelheid en voldoende water. Een afgehard gewas is wenselijk voor combinaties met bijv. Bromotril/Emblem Flo of Lentagran. In combinatie met bijv. CIPC is een afgehard gewas minder noodzakelijk. (Is vanzelfsprekend ook een doseringskwestie).

Starane Top is toegelaten in uien in 1 of 2 toepassingen, met een totale dosis van 0,3 /tr/ha.


Aardappelopslag

In jaren als dit is de bestrijding van aardappelopslag een onderwerp dat speelt in de praktijk. Starane Top is een sterk product op aardappelopslag, maar niet in de dosering die is toegelaten in uien. Met de in uien toegestane dosering zal de bestrijding van aardappelopslag niet volledig zijn. Producten als CIPC en Bromotril/Emblem kunnen de werking van Starane Top tegen aardappelopslag verder versterken.

Grassenbestrijding met GALLANT

Onkruidgrassen zoals hanepoot en straatgras zijn effectief te bestrijden met Gallant. Ook (stuifdek)gerst wordt prima bestreden met Gallant. Gallant wordt in de praktijk gewaardeerd als zeer veilig grassenmiddel dat ook moeilijke grassen als straatgras effectief bestrijdt en goed is in te passen tussen andere bespuitingen in uien.

Advies is Gallant toe te passen onder groeizame omstandigheden op jonge grassen (Gewasstadium =tot begin uitstoeling van het gras, voordat de bloeiwijze verschijnt).
Dosering = 0,5 - 1 ltr Gallant plus 1 ltr olie per hectare.

Gallant in uien heeft een brede werking op alle onkruidgrassen en is omwille van zijn grote gewasveiligheid een belangrijk product tegen onkruidgrassen en stuifdek in uien, maar ook in suikerbieten en wortelen.