Gewasveld met opkomst van de zon

Capri Twin

Herbicide

CAPRI TWIN is een breedwerkend herbicide tegen éénjarige grassen en breedbladigen in graan. Het bestrijdt zowel belangrijke onkruidgrassen zoals duist en windhalm maar ook vele breedbladige onkruiden zoals ereprijs, klein kruiskruid, kamille, kleefkruid. Capri Twin is het meest gebruikte middel in wintergraan.

 

Toegelaten gewassen

Granen

Rogge

Tarwe

Winter Wheat

Zomertarwe

Triticale

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Akkerviooltje
  • Duist
  • Ereprijs
  • Kamille
  • Kleefkruid
  • Kruiskruid
  • Struisgras

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product