Closer : Sterk tegen luis in spruitkool, sluitkool, broccoli en Chinese kool

Recent is Closer toegelaten voor toepassing in de onbedekte teelt in aardappels, sluitkool, spruitkool, broccoli en chinese kool. Closer beschermt uw koolgewas tegen luis en heeft daarnaast een goede werking tegen wittevlieg.

Closer heeft een nieuwe en unieke werkingswijze en is daarmee een belangrijke aanvulling op het beschikbare middelenpakket. Op het gebied van luisbestrijding hebben we te maken met een veranderde situatie. Daar waar een zaadbehandeling met Cruiser of Gaucho jarenlang een ‘standaard’ bescherming bood tegen luis en witte vlieg aan de start van uw koolteelt is dat vandaag niet meer het geval.

Closer bezit de volgende belangrijke eigenschappen :

  • Snelle knockdown werking EN lange duurwerking tegen luis
  • Nieuwe werkingswijze, zeer effectief tegen melige koolluis alsook perzikbladluis
  • Gunstig profiel naar milieu, nuttige insecten en residuen


Vooral in langere koolteelten spelen niet alleen luis en witte vlieg maar meerdere insecten en rol. De juiste inzet van de beschikbare middelen op de meest optimale plaats is daar belangrijk. In sluitkool en spruitkool is de inzet van andere beschikbare middelen met werking tegen luis vooral gericht op wat later in de teelt. Dit als onderdeel van de strategie om een belangrijk insect als trips zo optimaal mogelijk te beheersen.

Closer onderdeel van insectenbestrijdingsstrategie

De eerste fase in de teelt zorgde de eerdergenoemde zaadbehandeling voor een stuk bescherming. Omwille van de sterk opwaarts systemische werking komt Closer goed tot zijn recht in deze vroege fase van de teelt. Closer beschikt over zowel systemische (duur)werking als over een knockdown werking op aanwezige luis. Closer is effectief tegen zowel melige koolluis als perzikbladluis. Met de huidige toelating van 1 toepassing van 0,2 ltr/ha is de werking op luis zeer goed. Bij deze dosering is er sprake van een goed effect tegen wittevlieg. In de praktijk zal de kracht van Closer optimaal tot zijn recht komen bij inzet vroeg in het seizoen, voorafgaand aan de inzet van Movento.

Gunstig profiel naar milieu, nuttige insecten en residuen

Closer heeft een goede lengtewerking wanneer de actieve stof in de plant is opgenomen. Buiten de plant is de actieve stof heel snel afgebroken. Binnen enkele dagen wordt de actieve stof niet meer teruggevonden op het gewas, op de grond of waar dan ook maar. Mede door deze eigenschap en zijn selectieve werking heeft Closer vrijwel geen effect op aanwezige nuttige insecten zoals roofmijten, lieveheersbeestjes, loopkevers, gaasvliegen en spinnen. Closer is daarom een goed passend onderdeel van een duurzame teeltstrategie.

En als laatste: Uit ervaringen en residuanalyses blijkt dat er 2-3 weken na toepassing geen residuen meer in het geoogste product worden aangetroffen.

We nodigen u uit om voor meer informatie een kijkje te nemen op www.isoclast.eu .