Kart

Herbicide

KART is een veelgebruikt toevoegmiddel in de mais. Het wordt gebruikt om de mix te versterken tegen lastige onkruiden zoals zwaluwtong, haagwinde en aardappelopslag. Verder versterkt Kart de mix ook op kleefkruid, kamille, muur, kruiskruid, bingelkruid, zwarte nachtschade en varkensgras.

 Door de koude en nattigheid dit voorjaar loopt de ontwikkeling van de mais achter op andere jaren. Maar door het huidige warme weer ontwikkelt de mais, en ook het onkruid, zich nu snel. De eerste mais is aan een onkruidbestrijding toe. Hierbij gaan we in op de algemene onkruidbestrijding evenals op de bestrijding van aardappelopslag, haagwinde en distels.

ACTUEEL
Onkruidbestrijding in de mais

 Door de koude en nattigheid dit voorjaar loopt de ontwikkeling van de mais achter op andere jaren. Maar door het huidige warme weer ontwikkelt de mais, en ook het onkruid, zich nu snel. De eerste mais is aan een onkruidbestrijding toe. Hierbij gaan we in op de algemene onkruidbestrijding evenals op de bestrijding van aardappelopslag, haagwinde en distels.