Gewasveld met opkomst van de zon

Kart

Herbicide

KART

is een selectief herbicide tegen probleemonkruiden in maïs.  Zeer werkzaam tegen kleefkruid, kamille, muur, kruiskruid, bingelkruid, zwarte nachtschade, haagwinde, veelknopige en kruisbloemige onkruiden.

Toegelaten gewassen

Gerst

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Barley, Winter, Fall-seeded (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Haver

Mais

Rogge

Tarwe

Winter Wheat

Zomertarwe

Triticale

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Boekweit
  • Haagwinde
  • Nachtschade
  • Perzikkruid
  • Varkensgras
  • Varkensgras
  • Zwaluwtong
  • Zwarte nachtschade

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product