Bestrijding wortelonkruid en aardappelopslag in wintergraan

Wortelonkruiden zoals distels, veenwortel, hoefblad en haagwinde zijn in veel gewassen vervelende onkruiden. Graan is het gewas waarin u het beste en met de minste kosten deze meerjarigen goed kunt aanpakken. Benut daarom deze kans!

Gebruik daarbij ook veel water (400-500 liter) en rij niet te snel (max 5 km/u). Pas dan kunt u de meerjarigen voldoende raken onderin het graangewas (dit heeft grote invloed op het eindresultaat!)

TAPIR is in veel gevallen het aangewezen middel om de meerjarigen te bestrijden. Tapir is een combinatie van Primstar en Lontrel; 1 L TAPIR = 1 L PRIMSTAR + 0,8 L LONTREL. Door de toevoeging van Lontrel aan de Primstar krijgt u een betere dieptewerking tegen meerjarige onkruiden. Door de EC-formulering wordt TAPIR goed en snel opgenomen door het onkruid.

Distels : In de voorgaande jaren hebben we diverse proeven uitgevoerd tegen akkermelkdistel. Deze proeven hebben we behalve direct na de toepassing ook nog het volgende jaar op duurwerking beoordeeld. Met de combinaties van TAPIR en MCPA waren na 1 jaar de akkermelkdistels nog steeds voor 92-95% bestreden t.o.v. onbehandeld! TAPIR + MCPA is een zeer betrouwbare combinatie om akkermelkdistel goed te bestrijden omdat u nu twee groeistoffen tegen distel kunt combineren. Akkermelkdistel liefst bestrijden als ze 6 bladeren hebben, akkerdistel als ze minimaal 20 cm lang zijn

Veenwortel : Alle drie de werkzame stoffen van TAPIR hebben een werking op veenwortel. Echter omdat niet meer dan 1 Liter TAPIR mag worden gebruikt, adviseren wij een 0,5 L PRIMSTAR of 0,3 L STARANE TOP toe te voegen, veenwortel is immers een lastig onkruid. Veenwortel bestrijden als de planten minimaal 20 cm lang zijn. Veenwortel is een moerasplant, voor een goede werking dient de grond voldoende vochtig te zijn.

Haagwinde : Haagwinde is eveneens goed te bestrijden met deze combinatie van TAPIR en PRIMSTAR of STARANE TOP. Voor een goede bestrijding moeten de planten liefst gemiddeld 25 cm lang zijn.

Zaadonkruiden die overgebleven zijn : Na de onkruidbestrijding in het najaar of voorjaar kunnen nog onkruiden als kamille, klein kruiskruid, zwaluwtong en nachtschade overgebleven zijn. Deze worden goed bestreden door TAPIR. Als er ook melden voorkomen TAPIR combineren met MCPA.

Advies voor bestrijding van wortel- en zaadonkruiden in graan :

Nadruk op distels : 1 L/ha TAPIR + 1,5-2 L/ha MCPA
Nadruk op veenwortel, haagwinde : 1 L/ha TAPIR + 0,5 L/ha Primstar
                                                            1 L/ha TAPIR + 0,3 L/ha Starane Top

Toepassing kan tot en met het volledig verschijnen van het vlagblad.
Het beste effect op wortelonkruiden krijgt u bij groeizame weersomstandigheden.

STARANE TOP sterk op aardappelopslag

Vorig jaar 2019 zagen we veel aardappelopslag. Als potentiële bron van Phythophtora en vermeerdering van aaltjes is het zaak deze opslag goed te bestrijden. Starane Top geeft in onze proeven de beste bestrijding van aardappelopslag in granen.

Advies: 0,6 L/ha STARANE TOP
             Of
             1 L/ha TAPIR + 0,6 L/ha STARANE TOP
Toepassen als de aardappelopslag gemiddeld 10-20 cm hoog is.