Gewasveld met opkomst van de zon

Primus

Herbicide

PRIMUS is een bladherbicide met systemische werking.
Het middel wordt ingezet tegen breedbladigen in winter- en zomergranen, grasland, mais en graszaadteelt. Het is doeltreffend tegen o.a. kleefkruid, kamille, muur, kruis- en schermbloemigen.


Grasland

Nu geschikt moment voor onkruidbestrijding in grasland

Muur, paardenbloem, kleine veldkers, herdertasje, boterbloem etc. komen nu in een goed stadium om bestreden te worden. Tijd dus om de percelen te controleren en indien nodig deze weken een onkruidbestrijding uit te voeren. Dit geeft de beste garantie op een goede eerste snede.

Lees meer
Graslandbrochure-Front-mobile

Goed ruwvoer is de beste basis voor een gezonde melkproduct

In deze brochure gaan we in op de voordelen van een tijdige onkruidbestrijding in grasland. 

Aanvullend informeren we over het gebruik van inkuilmiddelen in gras. Over hoe en wanneer u deze in kunt zetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit.

Download brochure
Onkruidbestrijding-wintergraan-en-zomergraan-Front-II

Onkruidbestrijding wintergraan en zomergraan

Als het land opgedroogd is en het wintergraan goed aan de groei is, dan kunnen de onkruiden bestreden worden. 

In onze nieuwe brochure 'Onkruidbestrijding in wintergraan en zomergraan' vindt u adviezen voor bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden, bestrijding wortelonkruiden en aardappelopslag, foto's en gevoeligheidstabellen van diverse herbicides in graan.

Download brochure