Gewasveld met opkomst van de zon

Primus

Herbicide

PRIMUS is een bladherbicide met systemische werking.
Het middel wordt ingezet tegen breedbladigen in winter- en zomergranen, grasland, mais en graszaadteelt. Het is doeltreffend tegen o.a. kleefkruid, kamille, muur, kruis- en schermbloemigen.


 

Primus heeft een NLKUG uitbreiding gekregen. Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met het Fonds Kleine Toepassingen. Primus wordt hiermee nog breder inzetbaar.

Etiketuitbreiding Primus in onbedekte teelten

 

Primus heeft een NLKUG uitbreiding gekregen. Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met het Fonds Kleine Toepassingen. Primus wordt hiermee nog breder inzetbaar.

Brochure Onkruidbestrijding in wintergraan en zomergraan

Onkruidbestrijding in wintergraan en zomergraan

Als het land opgedroogd is en het wintergraan goed aan de groei is, dan kunnen de onkruiden bestreden worden. 

In onze nieuwe brochure 'Onkruidbestrijding in wintergraan en zomergraan' vindt u adviezen voor bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden, bestrijding wortelonkruiden en aardappelopslag, foto's en gevoeligheidstabellen van diverse herbicides in graan.

Download brochure
Graslandbrochure_MAR_2022_edited

Goed ruwvoer: de beste basis voor een gezonde melkproductie

In deze brochure gaan we in op de voordelen van een tijdige onkruidbestrijding in grasland. 

Aanvullend informeren we over het gebruik van inkuilmiddelen in gras. Over hoe en wanneer u deze in kunt zetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit.

Download brochure
Grasland

Nu geschikt moment voor onkruidbestrijding in grasland

Muur, paardenbloem, kleine veldkers, herdertasje, boterbloem etc. komen nu in een goed stadium om bestreden te worden. Tijd dus om de percelen te controleren en indien nodig deze weken een onkruidbestrijding uit te voeren. Dit geeft de beste garantie op een goede eerste snede.

Lees meer