Gewasveld met opkomst van de zon

Primus

Herbicide

PRIMUS is een bladherbicide met systemische werking.
Het middel wordt ingezet tegen breedbladigen in winter- en zomergranen, grasland, mais en graszaadteelt. Het is doeltreffend tegen o.a. kleefkruid, kamille, muur, kruis- en schermbloemigen.

ACTUALITEIT

Klik hier voor onze mailing Actualiteiten Onkruidbestrijding in Grasland.

Klik hier voor onze brochure Onkruidbestrijding in Grasland.

Klik hier voor onze brochure Onkruidbestrijding in Winter- en Zomergraan.