Effectieve rupsenbestrijding in de sierteelt met Conserve & Runner

Conserve bevat de werkzame stof spinosad. Conserve grijpt in op het zenuwcentrum van gevoelige insecten zoals rups, vlieg en trips. Deze insecten raken ‘overprikkeld’ en gaan na korte tijd dood. Conserve bezit zowel een sterke direct dodende werking als ook een goede lengtewerking.

Conserve is toegelaten in de teelt van:

 • Bloemisterijgewassen onder glas
 • Vaste planten onder glas


Conserve heeft de volgende eigenschappen:

 • Snelle doding van de rups à Knock-down werking
 • Effectief tegen rups, (mineer)vlieg en trips
 • Breedwerkend en sterk op rupsen
 • Integreerbaar met biologie
 • Gunstig residu-profiel
 • Biologisch middel, ook toegestaan voor gebruik in de biologische teelt


Deze eigenschappen maken Conserve het aangewezen middel om in de loop van het seizoen wanneer nodig te corrigeren.

Advies Conserve

Inzet bij voorkeur op jonge rupsen Conserve in een dosering van 75 ml/100 L water.

+      Ter bestrijding van trips adviseren we altijd een lokstof (bv. Attracker) toe te voegen ter versterking van de direct dodende werking op trips.
+      Ter bestrijding van mineervlieg zien we een sterke toegevoegde waarde van een adjuvant op oliebasis. Hierdoor wordt de effectiviteit op mineervlieglarven in het blad aanzienlijk versterkt.

Runner is toegelaten in de teelt van:

 • Bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten
 • Aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas
 •  

Belangrijke eigenschappen van Runner zijn:

 • Veilig voor alle biologie
 • Effectieve bestrijding van alle rupsen
 • Ook eitjes van motten en vlinders worden gedood
 •  

Runner veilig voor alle biologie

Runner is volledig veilig voor natuurlijke vijanden en bijen en hommels. Nadat de biologie zich heeft kunnen ontwikkelen, is het zaak om zoveel mogelijk de natuurlijke vijanden te sparen. Wanneer ingrijpen tegen rupsen nodig is, dan is op dit moment Runner het aangewezen middel vanwege die uitstekende veiligheid voor de nuttigen.

Runner bestrijdt alle rupsen

Runner werkt op het vervellingshormoon van Lepidoptera. Onder Lepidoptera vallen de vlinders en motten: de insecten waarvan de larve een rups heet. Een rups die via vraat Runner binnen krijgt, begint te vervellen. Tijdens het proces van vervellen kan de rups niet meer eten. Binnen 12 uur na toepassing van Runner vindt er daarom geen vraat aan het gewas meer plaats. Doordat het vervellingshormoon (Ecdyson) door inzet van Runner ´uit balans´ is, kan de rups de vervelling niet afmaken en zal sterven.

Runner heeft ook eidodende werking

Wanneer een rups eieren afzet op plantendelen die behandeld zijn met Runner, dan zal er vrijwel geen rups verschijnen uit deze eitjes. Dit maakt Runner het aangewezen middel om vroeg in het seizoen aan de basis in te zetten als de eerste motjes beginnen te vliegen.

Advies Runner

Bij eerste motjes Runner dosering 40 ml/100 L water.

Resistentiemanagement

Zowel Runner als Conserve hebben elk een unieke werkingswijze. Pas daarom deze middelen toe in afwisseling met andere werkingswijzen. Vooral in de sierteelt is het aantal toegelaten middelen tegen rups beperkt. Maak daarom een plan van aanpak om middelen zo optimaal mogelijk in te zetten; voor de korte termijn en voor de langere termijn.