Gewasveld met opkomst van de zon

STARANE TOP

Herbicide

STARANE TOP

is een selectief herbicide tegen breedbladigen in winter- en zomergranen, grasland-weiland, raaigras, gazons en grasvelden, maïs, suikermaïs, uien (drooggeoogste),  sjalot, knoflook, bosuien (lente-ui), niet verharde permanent onbeteelde terreinen en tijdelijk onbeteelde landbouwgronden. 

Toegelaten gewassen

Granen

Grassen

Knoflook

Mais

Sjalot

Sjalot

Uien

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Boekweit
  • Haagwinde
  • Kleefkruid
  • Nachtschade
  • Perzikkruid
  • Varkensgras
  • Zwaluwtong
  • Zwarte nachtschade

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product