Tapir

Herbicide

TAPIR is een herbicide met drie werkzame stoffen. Tapir combineert de werkzame stoffen van Primus, Starane en Lontrel. Daardoor ontstaat een brede werking tegen onkruiden. Het is toegelaten in grasland, winter- en zomergraan, graszaadteelt en grasvegetatie.

ACTUALITEIT 

April 2020 ; graag delen we enkele overwegingen of onkruidbestrijding in grasland op dit moment zinvol is. 

TAPIR is in veel gevallen het aangewezen middel om meerjarigen te bestrijden. Lees hier hoe u wortelonkruid en aardappelopslag in wintergraan kan bestrijden met hulp van onze producten Tapir, Primstar en Starane Top.

Klik hier voor onze mailing Actualiteiten Onkruidbestrijding in Grasland.

Klik hier voor onze brochure Onkruidbestrijding in Grasland.

Klik hier voor onze brochure Onkruidbestrijding in Winter- en Zomergraan.