Tapir

Herbicide

TAPIR is een herbicide met drie werkzame stoffen. Tapir combineert de werkzame stoffen van Primus, Starane en Lontrel. Daardoor ontstaat een brede werking tegen onkruiden. Het is toegelaten in grasland, winter- en zomergraan, graszaadteelt en grasvegetatie.

 


TAPIR is in veel gevallen het aangewezen middel om meerjarigen te bestrijden. Lees hier hoe u wortelonkruid en aardappelopslag in wintergraan kan bestrijden met hulp van onze producten Tapir, Primstar en Starane Top.


Ruwvoerbrochure 2024_front

Ruwvoerbrochure 2024

In deze brochure kunt u lezen hoe goed ruwvoer van eigen bodem een topprioriteit blijft voor de melkveehouder.

De impact van onkruid in grasland valt daarbij niet te onderschatten: het verlaagt het eiwitgehalte, de VEM en de opbrengst. Ook goed inkuilmanagement en het gebruik van inkuilmiddelen komen aan bod. Deze kunt u inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit en smakelijke kuil. 

Download brochure
Download de brochure